Arktinen alue: mepit toivovat rauhaa ja jännitteiden lievenemistä

Parlamentin mukaan arktisella alueella tarvitaan rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä ja vakautta. EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona arktisen alueen geopoliittisia ja turvallisuushaasteita koskevan päätöslauselman, jossa korostetaan tarvetta säilyttää rauha alueella. Arktisten valtioiden sekä kansainvälisen yhteisön on tehtävä yhteistyötä, ja EU on sitoutunut kestävään sekä rauhalliseen pitkän aikavälin kehitykseen arktisella alueella, todetaan tekstissä. Päätöslauselmassa parlamentti huomauttaa, että arktisen alueen nykyinen, … Lue lisää

Uusi tutkimus EU:n roolista arktisella alueella

Tuore raportti tarjoaa katsauksen arktisen alueen kannalta merkityksellisistä Euroopan unionin politiikkatoimista ja sisältää toimintasuosituksia EU:lle. Raportin on laatinut asiantuntijaryhmä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johdolla. Raportissa tarkastellaan EU:n roolia arktisen alueen merkittävämpänä taloutena, luonnonvarojen markkina-alueena, saastuttajana sekä teknologisen kehityksen ja tutkimuksen edistäjänä. Raportti sisältää 35 toimintasuositusta, joilla voitaisiin lisätä EU:n arktisia alueita koskevan politiikan vaikuttavuutta. Tutkimus … Lue lisää