Säätiö auttaa purkamaan maahanmuuttajien työllistymisen esteitä Suomessa

Cultura-säätiö selvitti, miten TE-palvelut voivat nopeuttaa Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten hakeutumista kotoutumispalveluiden pariin ja pääsyä koulutus- ja työllistämispoluille.

Venäjänkielisten kotoutumista edistävä Cultura-säätiö on alkanut tuottaa viranomaisten työn tueksi asiantuntijaselvityksiä. Viranhaltijoiden on mahdollista tilata niitä erilaisten kotoutumiseen liittyvien palveluiden vaikuttavuudesta ja siitä, kuinka käyttäjät kokevat palvelut.

Tuotetut materiaalit tarjoavat tietoa kotoutumisen parissa työskenteleville viranomaisille sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Säätiö ehdottaa selvitysten pohjalta viranomaisille myös toimintaohjeita jatkoa varten.

– Viimeisimmät viranomaisille suunnatut tietopakettimme käsittelevät maahanmuuttajien saamaa viranomaistietoa korona-kriisin aikana ja maahanmuuttajien ohjautumista TE-toimiston palveluiden piiriin, kertoo Cultura-säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky.

Tietopaketti venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaannista korona-kriisin aikana pohjautui verkkokyselyyn, jonka kysymysten laatimisessa säätiö teki yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian kanssa. Kyselyn tuloksena selvisi, että suomea osaavat maahanmuuttajat saivat tietoa koronatilanteesta hyvin. Tiedotus ei kuitenkaan tavoittanut syrjäytyneempiä ryhmiä.

– Kotoutumispalveluista tehdyt selvitykset puolestaan kirkastivat useita haasteita siitä, miten maahanmuuttajat löytävät ja kokevat kotoutumispalvelut. Selvitykset auttavat TE-palveluja nopeuttamaan maahan muuttaneiden hakeutumista kotoutumispalveluiden pariin sekä kehittämään työllistämispolkuja, Gusatinsky sanoo.

Asiakaspolkuanalyysi venäjänkielisten maahanmuuttajien ohjautumisesta TE-toimiston palveluiden piiriin sekä selvitys kotoutumiskoulutuksen jälkeisistä palvelupoluista toteutettiin interaktiivisina ja visualisoituina tietopaketteina verkossa. Cultura-säätiö aikoo myös jatkossa toteuttaa tietopaketteja vastaavassa muodossa.

Tietopaketin teknisestä toteutuksesta vastasi Infografika Agency, joka on merkittävä suunnittelutoimisto tiedon visualisoinnissa. Infografika Agency on palkittu useissa eurooppalaisissa kilpailuissa infografiikastaan ja datan visualisoinnista.

– Suunnittelemme parhaillaan uusia tietopaketteja suomalaisten viranomaisten käyttöön. Cultura-säätiö on kehittänyt toimivan selvitystyömenetelmän, jolla saamme valmistettua tietopaketin alusta loppuun jopa kolmessa kuukaudessa, sanoo Polina Kopylova, Cultura-säätiön projektikoordinaattori. 

Säätiö tarjoaa selvitystyötään ja asiantuntijuuttaan kotoutumisen kysymyksistä kiinnostuneille viranomaisille ja toimijoille. 

Selvitysten aiheina voivat olla esimerkiksi palvelupolkujen toimivuus erilaisten ryhmien näkökulmista ja työllistymispalveluiden vaikuttavuus muualta Suomeen muuttaneiden työnhakijoiden kohdalla. 

– Vaikka selvitys palveluista tehtäisiin nimenomaan venäjänkielisten ihmisten kokemuksien pohjalta, on sen havaintoja ja johtopäätöksiä mahdollista soveltaa muihinkin vähemmistöryhmiin. Venäjänkieliset ovat riittävän suuri ja moninainen joukko, jotta venäjänkielisistä tehty selvitys palvelee kotoutumis- ja maahanmuuttotyötä laajemminkin, Kopylova sanoo.

Suomessa asuu noin 85 000 virallisesti venäjää äidinkielenään puhuvaa ihmistä, mutta todellisen venäjänkielisten määrän arvioidaan olevan ainakin kaksi kertaa enemmän. Venäjänkieliset ovat Suomen suurimpia maahanmuuttajaryhmiä. Heidän kotoutumisensa edistämisen kehittäminen on kotoutumispalveluiden kehittämistä ylipäätään.

Cultura-säätiö

Vastaa