Säätiö auttaa purkamaan maahanmuuttajien työllistymisen esteitä Suomessa

Cultura-säätiö selvitti, miten TE-palvelut voivat nopeuttaa Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten hakeutumista kotoutumispalveluiden pariin ja pääsyä koulutus- ja työllistämispoluille. Venäjänkielisten kotoutumista edistävä Cultura-säätiö on alkanut tuottaa viranomaisten työn tueksi asiantuntijaselvityksiä. Viranhaltijoiden on mahdollista tilata niitä erilaisten kotoutumiseen liittyvien palveluiden vaikuttavuudesta ja siitä, kuinka käyttäjät kokevat palvelut. Tuotetut materiaalit tarjoavat tietoa kotoutumisen parissa työskenteleville viranomaisille sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Säätiö … Lue lisää