Pandemia ratkaistaan yhteistyöllä – Patentit eivät ole este rokotteiden saatavuudelle

Koronarokotteiden patentit ovat herättäneet keskustelua viime aikoina. Lääketeollisuus on sitoutunut osaltaan varmistamaan koronarokotteiden tasapuolista globaalia saatavuutta. Kansainvälisen kaupan säännöt eivät ole este rokotteiden saatavuudelle, vaan kyse on valtioiden välisestä solidaarisuudesta.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat käyneet suoraa keskustelua mm. Intian, Etelä-Afrikan kanssa, jotka ajavat patenttien purkamista ensi viikolla alkavassa WTO:n ministerikokouksessa. Myös kansalaisjärjestöt ovat olleet aktiivisia ja tarjonneet patenttien purkamista keinona varmistaa koronarokotteiden tasapuolinen saatavuus globaalisti. 

Keskustelu on tärkeää ja osoitus siitä, että koronapandemian taltuttaminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja solidaarisuutta. Samoin kyse ei ole vain rokotteiden määrästä tai niiden jakelusta, vaan myös rokotemyönteisyyden lisäämisestä.

Me Lääketeollisuus ry:ssä haluamme painottaa, että kriisin ratkaisemiseksi tulee etsiä aitoja keinoja. Haluamme haastaa päättäjiä kansainvälisissä keskusteluissa avoimuuteen ja solidaariseen päätöksentekoon lähtien siitä, että vientikiellot on estettävä WTO:ssa yhteisellä päätöksellä. 

Rokotteiden tuotanto nousee 24 miljardiin annokseen ensi vuoden kesään mennessä

Tämän vuoden aikana tullaan valmistamaan noin 12,5 miljardia rokoteannosta, ja vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä noin 24 miljardia annosta. Jokaiselle maapallon asukkaalle riittää siis laskennallisesti kolme rokoteannosta. Samalla uusia tuotantolaitoksia on rakennettu mm. Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan varmistamaan rokotteiden saatavuus ja saumaton toimitusketju Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Koskaan aikaisemmin ei ole päästy vastaaviin tuotantomääriin näin lyhyessä ajassa, saati saatu näin nopeasti tuotekehityksestä rokotetta. Se kertoo nykyisen järjestelmän toimivuudesta, mutta myös eri osapuolten kyvystä tehdä yhteistyötä kriisissä sekä lääketeollisuudessa työskentelevien ihmisten vahvasta halusta ratkaista globaali kriisi niin nopeasti kuin se on mahdollista. 

Patenttien purkaminen ei ratkaise valmistamiseen tai tasapuoliseen saatavuuteen liittyviä haasteita. Poikkeusmenettelyt mahdollistavat jo nyt patenttijärjestelmän ohittamisen, mutta sillä ei yhtäkkiä lisätä maailmantason huippuosaajia, tai massiivisesti lisätä monimutkaisia ja viranomaisten tarkkaan valvomia tuotantolaitoksia. Patenttien purkaminen ei myöskään lisää raaka-aineiden globaalia saatavuutta. 

Sen sijaan, että patentit nostetaan ihmekeinoksi tasapuolisen saatavuuden korjaamiseksi, kansainvälisesti tulisi olla valmiita keskustelemaan olemassa olevien rokotteiden jaosta. Valtiot ovat kilpailleet niiden saamisesta intensiivisesti, minkä sijaan tulisi pohtia, olemmeko kaikkialla valmiita luopumaan osasta jo hankkimiamme rokotteita?

EU:n alueelta on viety yli miljardi koronarokoteannosta muualle maailmaan, ja EU jatkoi rokotteiden vientiä silloinkin, kun niitä oli niukasti. Covax-rokoteohjelman puitteissa köyhempiin maihin on viety 87 miljoonaa annosta ja tulevina kuukausina EU aikoo lahjoittaa 500 miljoonaa rokoteannosta kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin maihin. 

Valitettavasti useat maat, jotka patenttien purkamista vaativat, eivät ole toimineet EU:n esimerkin mukaisesti.

Vastaa