MaRa: Etätyösuositus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan – pikkujoulut ovat elintärkeitä ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten ja työntekijöiden selviämiselle

Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmät suosittelivat tiistaina siirtymistä laajaan etätyöhön. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suositteli etätyöhön siirtymistä mahdollisuuksien mukaan. Pikkujoulu on ravintola-alan tärkein yksittäinen sesonki. Sen merkitys on erittäin suuri myös MaRan tapahtumia tarjoaville jäsenyrityksille. Erityisen tärkeä pikkujoulukausi on tänä vuonna, kun pandemia ja rajoitukset ovat romahduttaneet yritysten ja työntekijöiden talouden. Koronakoordinaatioryhmien etätyösuosituksella on vakavat haitalliset seuraukset ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Henkilöstöravintoloiden jo ennestäänkin tukala tilanne synkkenee entisestään, jos asiakasyritykset siirtyvät etätyöhön. MaRa toivoo, että yritykset ja kaveriporukat järjestäisivät pikkujoulut suunnitellusti ja niissä tilanteissa, joissa koronapassin käyttö on sallittua, sen avulla.

Etätyösuositus on vain suositus, mutta sen vaikutukset ovat syvälle käyviä

Suomalaiset yritykset ovat aiempien etätyösuositusten voimassaoloaikana siirtyneet laajasti etätyöhön, vaikka kyseessä on vain suositus. Sen vaikutukset ovat olleet erittäin negatiivisia henkilöstöravintoloissa ja lounaita tarjoavissa ravintoloissa, kun työntekijät eivät kotona töitä tehdessään nauti terveellisiä ja monipuolisia lounaita, kuten lähityössä. Etätyö vähentää myös liikkumista, mistä kärsivät kaikki kuluttajien palvelujen käytöstä riippuvaiset toimialat.  

– Koronakoordinaatioryhmät ovat tehneet etätyösuosituksen ottamatta lainkaan huomioon sen vakavia taloudellisia ja henkisiä seuraamuksia jo 20 kuukautta koronan ja rajoitusten kanssa kamppaileville toimialamme yrityksille ja niiden työntekijöille. Toivon hartaasti, etteivät asiakasyritykset peruisi pikkujoulujaan. Se olisi hirmuinen isku ravintoloille ja tapahtumia järjestäville jäsenyrityksillemme. Erittäin negatiiviset vaikutukset heijastuisivat laajasti myös muille toimialoille, esimerkiksi koronasta pahoin kärsineelle taksialalle. Pikkujoulut voidaan järjestää. Niissä tilanteissa, joissa koronapassin käyttäminen on sallittua, pikkujoulut voidaan järjestää sen avulla. Vetoan pikkujouluja järjestäviin yrityksiin ja kaveriporukoihin, etteivät ne peruisi pikkujouluja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Henkilöstöravintoloiden liikevaihto on pudonnut huhtikuun 2020 alusta 50–90 prosenttia vaihdellen kuukausittain. Etätyösuositus on suurin syy liikevaihdon rajulle laskemiselle.

– Henkilöstöravintolat ovat joutuneet lopettamaan heikommin kannattavia ravintoloitaan, pakon edessä irtisanomaan henkilöstöään ja lomauttamaan heitä pitkäksi ajaksi. Henkilöstöravintoloiden asema terveellisten lounaiden tarjoajana on kansanterveyden kannalta merkittävä. Siirtyminen niiden tarjoamista monipuolisista lounaista kotilounaisiin tulee näkymään kansanterveydessä negatiivisesti. Ironista on, että eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa kustannustukilaissa esimerkiksi etätyösuositus ei ole sellainen julkisen vallan asettama rajoite, joka oikeuttaisi kustannustukeen. Se on hallituksen ja eduskunnan mielestä vain suositus, jolla ei ole suoraa vaikutusta henkilöstöravintoloiden palvelujen käytön romahtamiseen, Lappi toteaa.

Yrityksiä ja työntekijöitä ei voi laittaa heikon rokotekattavuuden maksajiksi

Koronatilanteen heikentyminen aiheutuu siitä, että osa kansalaisista jättää ottamatta koronarokotteen vapaaehtoisesti ilman lääketieteellistä syytä. Asiantuntijoiden mukaan jokainen rokottamaton saa jossakin vaiheessa koronatartunnan. He tulevat kuormittamaan sairaala- ja tehohoitoa vielä kauan, jollei valtioneuvosto ryhdy tehokkaisiin toimenpiteisiin rokotekattavuuden nostamiseksi. Samalla toimialamme uppoaa yhä syvemmälle ahdinkoon.

– Näyttää siltä, että valtioneuvoston, aluehallintovirastojen ja koronakoordinaatioryhmien on helppoa aina kiristää ravintola-, kokoontumis- ja yleisötilaisuuksien rajoituksia, kun tartuntamäärät kasvavat. Yrittäjät ja työntekijät voivat vain katsoa sivusta tyrmistyneinä, kun heiltä viedään mahdollisuus toimeentulon hankkimiseen. Näissä päätöksissä heijastuu kylmä asenne toimialamme yrittäjien ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä tukalaa asemaa kohtaan. Toivon, että jokainen rokottamaton kansalainen asettuisi alamme yrittäjien ja työntekijöiden asemaan. Vetoan, että jokainen heistä ottaisi koronarokotteen, Lappi sanoo.

Koronakoordinaatioryhmät tarjoavat pelastukseksi ravintolarajoitusten kiristämistä

Koronakoordinaatioryhmät pyytävät valtioneuvostolta ravintolarajoitusten kiristämistä nykyisestä.

– THL on määritellyt ruokaravintolat vähäisen riskin tilanteiksi samalla tavalla kuin elintarvikekaupat, raitiovaunut, kampaamot ja parturit. Ruokaravintoloita koskevat rajoitukset tulisi päinvastoin purkaa eikä kiristää, kuten koronakoordinaatioryhmät esittävät, Lappi sanoo.

Yöravintoloita koskevien säännösten kiristäminen johtaa aiempien kokemusten mukaisesti siihen, että osa yöjuhlimisesta siirtyy yksityistilaisuuksiin, joissa voidaan juhlia ikään kuin koronaa ei olisikaan.

– Koronapassi on toiminut ravintoloissa pääosin hyvin. Erittäin negatiivisena seurauksena on kuitenkin vihapuhe somessa ja joidenkin rokote- ja koronapassivastaisten kansalaisten käytös heidän pyrkiessään ravintolaan ilman passia. Ravintolarajoitusten kiristäminen johtaisi hyvin todennäköisesti ikävien asiakaskohtaamisten lisääntymiseen. Toivon kaikilta kansalaisilta ymmärrystä siihen, että koronapassin käytöllä on tarkoitus auttaa yrityksiä selviämään rajoituksista ja siten säilyttää työpaikkoja, Lappi toteaa.

Matkailu- ja Ravitsemuspalvelut MaRa ry

Vastaa