Kestävän kaivostoiminnan verkosto: Ensimmäiset tulokset suomalaisten kaivosten vastuullisuudesta

Kestävän kaivostoiminnan verkoston laatimaa vastuullisuusjärjestelmää käyttävien kaivosten itsearvioinnit on todennettu ensimmäistä kertaa. ”Saamme nyt yhteismitalliset indikaattorit kaivosten toiminnan kestävyydestä. Olemme luoneet yhteistyössä kaivosten ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa kattavan mittariston. Kaivokset ovat tehneet kolmen vuoden ajan itsearviointeja ja nyt ne on suunnitellusti todennettu”, toteaa Verkoston puheenjohtaja Hannele Pokka.  

Riippumattomat asiantuntijat ovat tehneet todennukset viidelle kaivokselle (Pyhäsalmi, Kevitsa, Siilinjärvi, Terrafame, Kittilä). Vuoden 2022 aikana tehdään lisää todennuksia, jotka julkaistaan erikseen. 

Kaivosten vastuullisuus mitataan kahdeksalla arviointiperusteella:  

1.Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa 2. Luonnon monimuotoisuus 3. Rikastushiekan hallinta 4. Kaivoksen vesienhallinta 5. Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt 6. Työterveys ja turvallisuus 7. Kriisinhallintavalmiudet 8. Kaivoksen sulkeminen. Jokaisella arviointiperusteella on 3-5 tuloskriteeriä. Näille on määritelty viisi toiminnan tasoa (C-AAA), joiden mukaan yritys saa luokituksen. Arviointiperusteen taso määrittyy alimman tuloksen mukaan. Aiheesta tarkemmin https://www.kaivosvastuu.fi/app/uploads/2017/02/Kaivosvastuujarjestelma_lopullinen_21-02-17.pdf 

Kaivosteollisuus ry

Vastaa