Älä houkuttele karhuja

Pesästä nousseet karhut ovat nälkäisiä. Pitkä talvilepo on kuluttanut niiden rasvavarannot vähiin ja luonnosta on alkukeväällä haastavaa löytää ravintoa. Mesikämmenet voivatkin etsiä herkkupaloja ihmisten asumusten tuntumasta. Karhun vierailuja pihapiirissä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä.

Karhuja ei pidä totuttaa ihmisten läsnäoloon lähestymällä eläimiä tai ruokkimalla niitä esimerkiksi valokuvausta varten. Paras tapa ennaltaehkäistä karhun pihavierailut on poistaa niitä houkutteleva ravinto.  Karhulla on eriomainen hajuaisti, jonka avulla se löytää ravintokohteet tehokkaasti. Pihaympäristön siivous ja tarkistaminen voidaan tehdä jo hyvissä ajoin ennen karhujen pesästä nousua.

Jos karhu vierailee pihassa, se tulee ehdottomasti häätää pois mahdollisimman nopeasti. Tämän voi tehdä turvallisesti asuinrakennuksen suojasta esimerkiksi kolistelemalla kattilankantta tai huutamalla. Jos karhu ei poistu asutuksen piiristä tai aiheuttaa uhkaa, soita hätänumeroon 112.

Seuraavat viisi ohjetta on hyvä pitää mielessä karhualueella:

  • Tarkista, että lintujen ruokintapaikka on siisti ja lopeta ruokinta maaliskuun loppuun mennessä.
  • Suojaa lemmikkien ruoat siten, että ne eivät ole karhujen ulottuvissa.
  • Tarkasta, että roska-astia tai komposti eivät ole helposti karhun saatavilla. Vältä ruokajätteiden laittamista roska-astiaan.
  • Älä hautaa jätteitä pihapiiriin.
  • Älä pidä pienpetohaaskoja pihapiirin lähettyvillä (muista, että haaskojen pitäminen on luvanvaraista).

Ilmoita karhuhavainto

Kaikki karhuhavainnot kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle. Erityisen tärkeitä ovat havainnot pentueista, koska karhukantaa arvioidaan pääosin niiden perusteella. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa elää 2300–2500 vuotta vanhempaa karhua.

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/.

Suomen riistakeskus

Vastaa