142 vuorokautta kestänyt jäänmurtokausi päättyi

Joulusta toukokuun puoliväliin kestänyt jäänmurtokausi päättyi, kun Perämerellä avustaneista murtajista viimeinenkin lopetti jäänmurron. Mennyt talvi alkoi leutona, mutta muuttui ankarammaksi helmikuussa. Yhtä vaille kaikki Suomen jäänmurtajat olivat talven aikana tositoimissa.

”Talvimerenkulussa varaudutaan talveen hyvissä ajoin, mutta talven kovuuteen liittyvä tarkempi ennustaminen onnistuu aikaisintaan tammikuun lopulla. Juuri päättyneellä kaudella näiden tarkkojen ennusteiden laatimisen haastavuus näyttäytyi käytännössä. Tämän vuoksi Suomella on oltava varattuna myös ankaran talven olosuhteissa ulkomaankaupan merikuljetusten sujuvuuden varmistamiseen tarvittava jäänmurtokapasiteetti”, toteaa Väyläviraston merenkulkuyksikön päällikkö ja vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola.

Ensimmäinen murtaja JM Kontio lähti jäänmurtoon Helsingistä 25.12.2020, ja ensimmäiset avustusrajoitukset tulivat voimaan Perämerellä 27.12.2020 Kontion saapuessa alueelle. Viimeinen murtaja taas oli Polaris, joka teki kauden viimeiset tehtävät 15.5.2021.

”Talvi kehittyi varsin maltillisella tahdilla tammikuun loppuun saakka. Helmikuun puolivälissä näytti siltä, että tulee pidempi kylmä jakso ja myös Suomenlahdella päästään jäänmurtoon useamman jäänmurtajan voimin”, kertoo merenkulun asiantuntija Tuomas Taivi Väylävirastosta.

”Kylmä jakso jäi lopulta lyhyeksi. Talven kehitys päättyi nopeasti helmi- maaliskuun vaihteeseen tulleeseen lauhempaan jaksoon”, Taivi jatkaa. Talvi 2020-2021 oli jään pinta-alassa mitattuna kuitenkin keskimääräinen. Suurin kattavuus saavutettiin 15.2.2021, ja se oli 127 000 km².

Kuluneella kaudella Väyläviraston käytössä oli Arctian seitsemän jäänmurtajaa sekä yksi Alfons Håkansin jäänmurtaja. Avustuskausi Perämerellä oli 142 vuorokauden pituinen ja Suomenlahdella 70 vuorokauden pituinen.

Yhteensä jäänmurtajat liikkuivat merialueilla runsaat 60 000 merimailia, eli matkassa noin 2,5 kertaa maapallon ympäri.

Irtokeula Saimaalla. (Kuva: Väylävirasto)

Irtokeula saapui vahvistamaan jäänmurtoa Saimaalla

Saimaalla jäänmurtoa tehtiin kahdessa jaksossa, kolmen murtajan voimin. Saimaalla ensimmäinen jakso alkoi 10.12.2020 ja päättyi 5.2.2021. Toinen kausi alkoi 21.3.2021 ja päättyi 29.4.2021. Välissä oli kuuden viikon huoltojakso, jolloin huollettiin kanavan sulkuportteja.

Saimaan jäänmurto sai kuluneella kaudella merkittävän vahvistuksen, kun Väyläviraston omistama irtokeula Saimaa liittyi jäänmurtovahvuuteen. Irtokeula Saimaalle kertyi kuluneella kaudella 100 työpäivää ja 62 avustustapahtumaa, joista kaksi oli hinausta. Irtokeulalle suoritettiin maaliskuussa jääkokeet, ja alustavien tulosten mukaan irtokeula näyttäisi saavuttavan sille asetetut tavoitteet

Lue lisää irtokeulan jääkokeista.

Satoja työpäiviä merellä ja Saimaan syväväylällä

Alustavien tietojen mukaan merialueilla murtajille kertyi työpäiviä yhteensä noin 630, murtajat avustivat aluksia yhteensä 1 655 kertaa ja hinaamaan jouduttiin 162 kertaa. Avustettuja satamakäyntejä merialueilla oli 1 243 kappaletta.

Kaikkiaan merialueilla avustusrajoitusten alaisissa satamissa käytiin kuluneen talven aikana noin 8 800 kertaa. Saimaan alueella operoineille kolmelle alukselle kertyi työpäiviä 236 kpl, avustettuja aluksia oli 167 kpl ja näistä kuutta hinattiin.

”Juuri päättynyt jäänmurtokausi oli siinä mielessä poikkeava, että kovat syys- ja talvimyrskyt puuttuivat lähes kokonaan. Syksyn tuulinen kausi oli aikaisin, ja perinteiset joulunajan merialueiden myrskyt puuttuivat, tämä ehkä hidasti vesien jäähtymistä. Keväällä taas pitkähkön aikaa vallinnut pohjoinen ilmavirtaus painoi jäämassan eteläiselle Perämerelle, mikä taas pidensi useamman jäänmurtajan tarvetta jonkin verran”, kiteyttää Tuomas Taivi.

Väylävirasto

Vastaa