Työ harvaan asutun Suomen hyväksi etenee harppauksin – hankkeet ja kokeilut käyntiin

Näetkö sitä arvokkaana sen, että koko Suomi pysyisi asuttuna? Millaisilla keinoilla asiaan voisi vaikuttaa?

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän hankkeet kehittävät mm. matkailua ja kulttuuritoimintaa. Tulevat hankkeet hyödyntävät paikallisia vahvuuksia ja tuovat alueille elinvoimaa. HAMA parlamentaarisen työryhmän rahoittama, ns.  Norjan mallin mukaista alueellista opintolainahyvitystä koskeva esiselvitys on valmistunut. Lue esiselvitys täältä. Esiselvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministerille 27.1.2022, ja HAMA parlamentaariselle työryhmälle se esiteltiin työryhmän kokouksessa 9.2.2022. Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa laadittu esiselvitys tuotti tietoa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun käynnistämisestä. Esiselvityksessä löydettiin useita kokeilua puoltavia seikkoja, kuten positiiviset kokemukset Norjasta, sekä opiskelijakyselyistä saadut tulokset.

─ On todella hieno asia, että HAMA-työryhmämme työ on etenemässä näin merkittäväksi alueelliseksi kokeiluksi, sanoo työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen (kesk.).

─ Toivon, että ministeriössä on tahtoa ja rohkeutta lähteä tarpeeksi laajaan ja pitkään kokeiluun. Tuemme työryhmänä tätä, ja muitakin osaavan työvoiman saatavuutta parantavia keinoja hama-alueilla.

Harvaan asuttujen alueiden kulttuurin kehittämiseen on luvassa tukea. Rahoitettavissa hankkeissa halutaan nostaa esiin ja kannustaa hyödyntämään HAMA-alueiden paikallista kulttuuritoimintaa, -perintöjä-, -ympäristöjä ja -maisemia. Hankkeilla tuetaan asukkaiden osallisuutta ja paikallisuutta. Kulttuurin tukemiseen käytetään kolme miljoonaa euroa. Hankkeita hallinnoi Taiteen edistämiskeskus. Hankehausta kerrotaan tarkemmin kevään 2022 aikana.

Myös harvaan asuttujen alueiden ruoka-, luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankkeiden haku aukeaa keväällä 2022. Hankkeissa voidaan toteuttaa esimerkiksi toimintamallien kehittämistä, yhteistyön luomista, vertaisoppimista, suunnittelua ja pilotointia. Matkailun tukemiseen käytetään kolme miljoonaa euroa. Hankkeita hallinnoi Lapin ELY-keskus, mutta haku on valtakunnallinen. Hankkeiden tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutuille alueille. Lue lisää hankehausta täällä.

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 % Suomen pinta-alasta. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen kaupunkimaaseutuluokitukseen. Tutustu luokitteluun täällä.

HAMA-työryhmä

Vastaa