Turvataan lasten koulutie yhteispelillä

Suurin osa Suomen lapsista aloittaa koulunsa tällä viikolla. Kouluvuosi alkaa useimmissa peruskouluissa keskiviikkona 10.8. tai torstaina 11.8. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että lasten koulutie on turvallinen, muistuttaa kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL.

– Liikenne ei ole sooloilun paikka, olemme siellä aina yhdessä toisten kanssa. Turvalliseen koulutiehen tarvitaankin kaikkien liikenteessä toimivien sekä kotien ja koulujen hyvää yhteispeliä, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Monissa perheissä jännitetään, kun lapset aloittavat koulutiensä. Liikenteessä tämä näkyy lisääntyvänä pienten jalankulkijoiden määränä. Kuljetusyritysten järjestö SKALin jäsenillä on pitkät perinteet kouluissa ja päiväkodeissa tehtävästä liikennekasvatustyöstä. On monelle kuljetusyrittäjälle sydämen asia vierailla oman paikkakunnan kouluissa kuljetuskaluston kanssa, kohdata lapsia ja havainnollistaa esimerkiksi raskaan kaluston näkyvyyden katvealueita. Vierailuja toteutetaan usein yhteistyössä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Jokainen päivä liikenteessä on vastuullisuuden päivä, mutta SKAL muistuttaa liikenteen ammattilaisia erityisen valppauden tärkeydestä juuri nyt, kun kesälaitumilta palaavat ja koulunsa aloittavat lapset ilmestyvät tielle kännyköineen ja kavereineen. Kuorma-auton ohjaamosta voi olla vaikea havaita pieniä jalankulkijoita. SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto toivoo ammattikuljettajilta erityistä tarkkaavaisuutta koulujen ja päiväkotien tuntumassa.

–  Me liikenteen ammattilaiset tunnemme liikennesäännöt, mutta koulutiellä liikkuvat lapset vasta harjoittelevat niitä. On meidän kaikkien etu turvata lasten koulutie ja myös opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Erityisesti puhelimen käyttö tiellä herättää huolta, sillä se vie huomion liikenteestä.

SKAL kannustaa perheitä ja kouluja opastamaan lapsia liikenteessä toimimiseen ja harjoittelemaan koulutien kulkemista ilman häiriötekijöitä.

SKAL ja liikenneturvallisuus

SKAL kannustaa liikenneturvallisuuden huomioimiseen sekä koulujen alkaessa että ympäri vuoden. SKALin jäsenyhdistykset ja kuljetusyrittäjäjäsenet järjestävät viranomaisten kanssa yhteistyössä liikenneturvallisuustapahtumia kouluissa ja päiväkodeissa. Tapahtumissa kerrotaan turvallisesta tienylityksestä ja heijastimen käytöstä. Lapset saavat myös tutustua kuljetuskalustoon sekä pääsevät näkemään, miltä maailma näyttää ison auton ratin takana.

www.skal.fi/liikenneturvallisuus

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Vastaa