Sadat naiset harjoittelevat turvallisuustaitoja Parolannummella

Miten suojaudutaan vaaramerkin soidessa? Kuinka toimia onnettomuustilanteessa tai tulipalon syttyessä? Millä lailla luonnonmuonaa voidaan hyödyntää maastossa turvallisesti? Esimerkiksi näitä kysymyksiä käsitellään Naisten Valmiusliiton NASTA Leijona 2022-harjoituksessa 27.–29.5. Panssariprikaatissa Parolannummella, johon saapuu noin 380 naista.

– Kiinnostus turvallisuustaitojen kehittämiseen on kasvanut valtavasti tämän kevään aikana. Liittoon on tullut paljon yhteydenottoja ja tähänkin harjoitukseen olisi ollut tulossa paljon enemmän naisia, kuin mitä voidaan ottaa. Onneksi korona on hellittänyt sen verran, että koulutusta voidaan taas järjestää, toteaa Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Monipuolinen kurssivalikoima

Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Kursseilla opetellaan monenlaisia varautumis- ja turvallisuustaitoja. Informaatiovaikuttamisen kurssilla opetellaan suojautumaan informaatiovaikuttamiselta, Henkinen kriisinkestävyys kurssilla auttamaan kriisissä olevaa ihmistä ja Väestönsuojelun perusteet kurssilla tutustutaan varautumiseen ja väestönsuojeluun.

Maastotaidot ja luonnonmuona kurssilla vahvistetaan osallistujien valmiuksia toimia maastossa ja hyödyntää kasveja. Katuturvallisuus kurssilla opetellaan tunnistamaan ja välttämään uhkaavia tilanteita sekä harjoitellaan puolustautumista. Ensikertalaisille sopii hyvin myös Jokanaisen selviytymispakki, jossa opetellaan säilyttämään toimintakyky ja toimimaan erilaisissa arjen häiriötilanteissa.

Sotilaskotitoimintaan pääsee tutustumaan Makean toiminnan joukot tutuksi kurssilla ja Viestinnän kouluttajakoulutus antaa valmiuksia toimia viestinnän kouluttajana. Suomalainen nainen maanpuolustajana -kurssilla käsitellään suomalaisten naisten merkitystä sotiemme kotirintaman selkärankana ja rintamatehtävissä, naisten roolia sotien jälkeisessä yhteiskunnan jälleenrakennuksessa sekä nykypäivän vapaaehtoista naisten maanpuolustus- ja turvallisuustyötä.

Lisäksi järjestetään Pohjoinen turva -kurssi, johon osallistuu Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen edustajia ja yhteistyökumppaneita sekä JohdaNASTA III -kurssi, johon osallistuvat harjoituksen johto ja organisaatioon kuuluvat.

-Olemme koonneet tähän harjoitukseen monipuolisen paketin erilaisia kursseja, joista moni onkin löytänyt itselleen sopivan. Teemme kovasti töitä saadaksemme jokaiselle osallistujalle mieleenpainuvan ja onnistuneen harjoituksen, kertoo harjoituksen johtaja Sonja Airikka.

Kaikille naisille avoimia harjoituksia

Naisten Valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 100 000 naista. Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei ole sotilaallista.

Naisten Valmiusliitto järjestää vuosittain eri puolilla Suomea NASTA- ja PikkuNASTA-harjoituksia, jotka toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa. Harjoitukset ovat avoimia kaikille naisille, eikä niihin osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.

Tutustuminen harjoitukseen

Median edustajille on mahdollisuus tutustua harjoitukseen lauantaina 28.5. klo 10–12. Harjoituksen esittelee harjoituksen johtaja Sonja Airikka ja medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä liiton puheenjohtaja Paula Risikolle ja pääsihteeri Pia Lindellille. Vierailemme myös muutamalla kurssilla seuraamassa koulutusta. Ilmoittautumiset pyydetään tämän linkin kautta perjantaihin 20.5. klo 12 mennessä.

Naisten Valmiusliitto ry

Vastaa