Reserviupseeriliiton ajankohtaiskysely: Venäjä ja kyberuhat herättävät huolta

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenilleen toteuttamassa ajankohtaiskyselyssä eniten huolta herättivät edellisvuosien tapaan Venäjä ja kyberuhat. Kolmanneksi nousi ensimmäistä kertaa kysymyspatterissa ollut Valko-Venäjä. Kyselyssä selvitettiin jäsenistön käsityksiä mm. turvallisuuspoliittisista uhista sekä Suomen harjoittamasta sotilaallisesta yhteistyöstä.

Venäjän kehitys aiheutti paljon tai jonkin verran huolta 90,3 prosentissa vastaajista. Kyberuhkat tulivat toisena paljon tai jonkin verran huolta kokevien osuuden ollessa 86,6 prosenttia. Ensimmäistä kertaa kysymyspatteriin sisällytetty Valko-Venäjä nousi kolmanneksi 81,6 prosentilla. Tilanne Valko-Venäjällä alkoi kiristyä, kun elokuussa 2020 järjestetyt vilpilliset presidentinvaalit johtivat vieläkin jatkuvaan mielenosoitusten aaltoon. Vastauksena EU:n asettamiin pakotteisiin Valko-Venäjä alkoi avustaa siirtolaisia laittomissa rajanylityksissä Liettuaan ja Puolaan kesäkuun alussa.

Nato-jäsenyyden kannatus lisääntynyt

Lisäksi reserviupseerit arvioivat sotilaallisen tilanteen kiristyvän lähitulevaisuudessa myös Suomen lähialueilla. Näin asian näki 53 % vastaajista, 42 %:n uskoessa tilanteen pysyvän ennallaan.

Samaan aikaan Suomen Nato-jäsenyyden kannatus on noussut voimakkaasti vuoden takaisesta kyselystä. Suomen Nato-jäsenyyden kannatus nousi 8,5 prosenttiyksikköä 52,8 prosenttiin. Nuorten (alle 36 v.) vastaajien keskuudessa jäsenyyden kannatus nousi vielä voimakkaammin, 11,4 prosenttiyksikköä 43,8 prosenttiin.

Ruotsin turvallisuuspoliittiset päätökset vaikuttavat merkittävästi reserviupseerien Nato-kantoihin. Tilanteessa, jossa Ruotsi päättäisi liittyä Natoon, Suomen Nato-jäsenyyden kannatus nousee 18,6 prosenttiyksikköä 71,4 prosenttiin. Reserviupseerit suhtautuvat ylipäätään positiivisesti turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön Ruotsin kanssa, sillä peräti 97 prosenttia vastaajista kertoo suhtautuvansa asiaan erittäin tai melko myönteisesti.

Tutkimus toteutettiin Surveypal-kyselynä 7.6.–16.6. välisenä aikana ja vastauksia saatiin 3 194.

Reserviupseeriliitto

Vastaa