Moni nuori ei enää tunne liikennesääntöjä, koska yhä harvemmalla on ajokortti – Voi käynnistää laajan liikennevalistuskampanjan

Tutkimukset osoittavat, että nuoret sukupolvet Euroopassa, erityisesti kaupunkialueilla asuvat 20-vuotiaat, ajavat harvemmin ajokortin kuin aiemmat samanikäiset sukupolvet.  Samaan aikaan kyseinen ryhmä on yksi suurimmista sähköpotkulautojen käyttäjäryhmistä. Sähköpotkulautayhtiö Voi havaitsi, että liikennesäännöt saattavat jäädä vieraiksi varsinkin ajokortittomille ja päätti siksi käynnistää laajan liikennevalistuskampanjan.

Vuoden 2021 lopussa noin 71 prosentilla 19-vuotiaista Suomessa oli henkilöauton ajo-oikeus. Alueellisesti ajokortin hankinnassa on kuitenkin suuria eroja: 18-vuotiaista uusimaalaisista ajokortti oli 40 %:lla vuonna 2019, kun vastaava osuus  esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla oli 77 %. Lisäksi 1990-luvun alkuun verrattuna ajokortin hankkiminen on myöhentynyt: vuonna 1990 yli 90 prosentilla 20-vuotiaista miehistä ja noin 80 prosentilla naisista oli henkilöauton ajokortti.

– Sähköpotkulautojen käyttö on suurinta nimenomaan suurissa kaupungeissa ja nuorten keskuudessa. Monella sähköpotkulautaa käyttävällä ei siis välttämättä ole ajokorttia, ja siksi liikennesäännöt eivät aina ole yhtä tuttuja kuin ajo-oikeuden saaneilla. Olemmekin havainneet, että liikennesääntöjen rikkominen ei useinkaan johdu välinpitämättömyydestä, vaan pikemminkin tietämättömyydestä, Voin operatiivinen johtaja Max Thelen kertoo.

Puuttuakseen haasteeseen Voi käynnistää kansainvälisen “Tehdään tämä oikein” -liikennevalistuskampanjan 80 toimintakaupungissaan, myös Suomessa. Yhtiö aikoo järjestää kaiken kaikkiaan 100 turvallisuustapahtumaa eri puolilla Eurooppaa.

– Olemme ensimmäisenä alan toimijana maailmassa laatineet verkkoon liikennekoulun sähköpotkulautailjoille ja myös palkitsemme sen suorittaneita. Nyt aiomme kannustaa yhä useampia käyttäjiä suorittamaan liikennekoulumme niin sosiaalisen median, sovellusmainonnan kuin katutapahtumienkin avulla, Thelen lupaa.

Vuonna 2019 käynnistetyn RideLikeVoila -liikennekoulun on suorittanut jo 600 000 käyttäjää. 

– Moni käyttäjistä ei välttämättä tiedä, että sähköpotkulaudoilla voi ajaa vain yksi henkilö kerrallaan. Sähköpotkulaudalla ei tule myöskään koskaan liikkua jalkakäytävillä muuten kuin taluttaen, Thelen toteaa.

Tekoäly avuksi liikennekäyttäytymisen parantamisessa

Huhtikuusta 2022 lähtien Voi on kokeillut Drover AI -konenäköä sähköpotkulaudoissaan.

– Voin visio vuodelle 2030 on, että mikromobiliteetti yleistyy kaupungeissa kaikkialla maailmassa. Tiedämme kuitenkin, että visiosta voi tulla totta vain, jos alamme asettaa käyttäjien, jalankulkijoiden ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden etusijalle. Yhteistyössä Droverin kanssa haluamme ratkaista jalkakäytävällä ajamisen ongelman lopullisesti, Thelen sanoo.

Oslossa testattavan ratkaisun avulla voidaan esimerkiksi hidastaa sähköpotkulautailijan nopeutta automaattisesti, kun käyttäjä ajaa katukäytävällä. Sähköpotkulautoihin sijoitettavan kameran ansiosta on lisäksi mahdollisuus tunnistaa, onko lauta pysäköity asianmukaisesti, esimerkiksi talon seinustalle tai pysäköintiruutuun. Teknologia mahdollistaa myös tietojen keräämisen ajokäyttäytymisestä, minkä avulla voidaan kehittää toimintaa.

– Suurin osa  sähköpotkulautailijoista käyttäytyy jo hyvin liikenteessä ja noudattaa liikennesääntöjä. Yksikin onnettomuus on kuitenkin liikaa. Teknologia ei yksin riitä, vaan meidän pitää lisätä myös ihmisten tietoisuutta liikennesäännöistä ja luoda tapoja valvoa niiden noudattamista.

Voi Technology Ab

Vastaa