Mitä kuulinkaan – ensi vuodesta alkaen ei muka enää peltovalvontaa?

Totta se on. Viljelijätuissa tapahtuu tulevalla EU:n rahoituskaudella valtava muutos verrattuna nykyiseen. Sekä viljelijän että hallinnon toimet muuttuvat. Uusi toimintamalli tarkoittaa nykyistä enemmän vuorovaikutusta tuenhakijan ja hallinnon välillä.

Tällä hetkellä viljelijä täyttää tukihakemuksensa viimeistään kesäkuussa sen mukaisesti, mitä viljelee kesällä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tilanne on käytännössä lyöty lukkoon, muutoksia ei voi tehdä. Ei auta kuin viljellä parhaansa mukaan ja toivoa, ettei kohdalle osu valvontaa ja löydy tehdyistä toimista virhettä, josta aiheutuu seuraamuksia. Viljelijätukien peltovalvontaa lähes 14 vuotta ohjeistaneena olen jo pitkään kaivannut sitä, että asioita tarkasteltaisiin laajempina kokonaisuuksina, eikä keskityttäisi virheiden etsimiseen.

Ensi vuonna tilanne muuttuu. Myös EU on havainnut, että on tärkeämpää saada tietoja toteutuneista toimenpiteistä kuin havaituista virheistä. Tärkeää on myös se, ettei tukea makseta tekemättömistä toimista. Nämä tavoitteet edellyttävät muutosten sallimista lähetettyihin tukihakemuksiin, sillä kasvukauden säätä ja sen vaikutusta viljelyyn ei parhainkaan selvännäkijä pysty ennakoimaan. Joustavuutta on siis luvassa lisää, mutta se edellyttää myös tuenhakijan aktiivisuutta ja välinettä nopeaan, luotettavaan  tiedonvaihtoon hallinnon ja tuenhakijan välillä. Niinpä mobiililaitetta, joko älypuhelinta tai tablettia, käytetään ensi vuodesta alkaen lisätietojen lähettämiseen. Voinen todeta, että lopultakin viljelijätukien hallinnossa siirrytään nykyaikaan!

Mobiilisovellus auttaa tuenhakijaa ja hallintoa

Tuenhakijalla on koko kasvukauden ajan mahdollisuus muuttaa hakemustaan vastaamaan tilannetta pellolla. Hallinto seuraa tapahtumia pellolla satelliittien avulla. Jos hakemuksen ja seurantatulosten välillä on ristiriitaa, asiaa kysytään tuenhakijalta. Hän voi korjata virheellisen satelliittitulkinnan oikeaksi lähettämällä kuvan kyseiseltä pellolta. Ja jos ristiriita on todellinen, mutta jostain syystä viljelijä ei ole ehtoja voinut noudattaa, hän voi muuttaa tukihakemustaan ja välttää näin mahdolliset seuraamukset. Seurannan tulokset eivät pohjaa yksittäiseen kuvaan, vaan kuvasarjaan, jonka avulla voidaan todeta pellolla tapahtuvaa kasvun muutosta. Näin pystytään toteamaan esimerkiksi niitto tai puinti. Seurantatulokset luodaan automaattisesti, joten satelliittikuvia tai -kuvasarjoja ei tarkastele kukaan yksittäinen ihminen. Tämä varmistaa tasaveroisen kohtelun kaikille tuenhakijoille.

Hallinnon ja tuenhakijan välinen vuorovaikutus vaatii nopeaa reagointia molemmilta. Kasvukausi on suhteellisen lyhyt ja vastaus lisätietopyyntöön pitää lähettää niin, että kuvasta selviää epäselvä asia, esimerkiksi viljelykasvi tai sadonkorjuu. Kuva pitää voida kohdentaa myös oikeaan paikkaan. Tästä syystä se on otettava mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus ohjaa kuvan ottajan oikeaan paikkaan ja kertoo, mitä asiaa pitää kuvata.

Askel kerrallaan uuteen malliin

Selvitämme parhaillaan yhteistyössä kuntien kanssa viljelijöiltä kyselyn avulla heidän valmiuttaan lähettää hallinnon pyytämiä kuvia. Tähänastisten vastausten perusteella uusi toimintamalli saa positiivisen vastaanoton. Moni viljelijä kertoo lähettävänsä paljon mieluummin kuvan hallinnolle sen sijaan, että tarkastaja tulee tilakäynnille. Kuvia otetaan pelloilta jo nyt omaan käyttöön, joten näkisin, ettei tilanne ratkaisevasti muutu, vaikka hallinto haluaisi jonkin niistä nähdä. Itse viljelytoimintaan satelliittiseurannan käyttöönotto ei vaikuta, kun toimii ehtojen mukaan. Tukien maksaminen toteutuneiden toimenpiteiden perusteella on hyvä ja reilu periaate.

Toki lähtökohta on hallinnolle haastava: täysin uusia menetelmiä on otettava käyttöön hyvin tiukalla aikataululla. Kertarysäyksellä uutta toimintatapaa ei ole mahdollista toteuttaa, vaan asiassa edetään vähitellen ja askel kerrallaan. Uuden rahoituskauden ensimmäisenä toimeenpanovuonna satelliittiseurannalla tarkastellaan vain perustulotukea ja luonnonhaittakorvausta. Vasta seuraavana vuonna otetaan mukaan loput tuet. Tuenhakija voi tehdä muutoksia kuitenkin kaikkiin tukiin alusta alkaen.  Näin viljelijällekin jää aikaa opetella uutta tapaa toimia. Tukijärjestelmissä on myös sellaisia ehtoja, joita ei voida satelliittiseurannalla todentaa. Heti vuoden 2023 aikana peltovalvonnat eivät siis lopu, mutta vähenevät kuitenkin.

Ruokavirasto

Vastaa