Välitä viljelijästä -avun jatkorahoitus varmistui

Maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi käynnistetty Välitä viljelijästä -toiminnan jatkuminen varmistui. Valtion budjettiriihessä hankkeelle osoitettiin 2 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun asti.  Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela käynnisti vuonna 2017 maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi Välitä viljelijästä -projektin. Valtion erillisrahoituksen turvin on tuettu maatalousyrittäjien jaksamista haasteellisissa tilanteissa projektityöntekijöiden antaman kokonaisvaltaisen tuen ja ostopalvelusitoumusten avulla. – Alueellisten projektityöntekijöiden tekemä työ ja ostopalvelusitoumuksilla … Lue lisää

Suurin osa maatilayrittäjistä ei ole lainkaan huolissaan viljankuivaamonsa paloturvallisuudesta – joka kymmenes maatilapalo syttyy viljankuivaamossa

LähiTapiolan Kantar TNS Agrilla teettämän kyselyn mukaan maatiloilla ei juurikaan olla huolissaan viljankuivaamoiden paloturvallisuudesta. LähiTapiolan asiantuntijan mukaan syytä kuitenkin olisi, koska maatilojen vahinkotilastoissa tulipalot viljankuivaamoissa erottuvat yhtenä isona vahinkomenon aiheuttajana. Maatiloilla ollaan varsin huolettomin mielin viljankuivaamoiden paloturvallisuudesta, selviää LähiTapiolan Kantar TNS Agrilla helmikuussa 2022 teettämästä kyselystä. Viljelijöistä 84 prosenttia kertoo, ettei ole lainkaan huolissaan tai … Lue lisää

Mitä kuulinkaan – ensi vuodesta alkaen ei muka enää peltovalvontaa?

Totta se on. Viljelijätuissa tapahtuu tulevalla EU:n rahoituskaudella valtava muutos verrattuna nykyiseen. Sekä viljelijän että hallinnon toimet muuttuvat. Uusi toimintamalli tarkoittaa nykyistä enemmän vuorovaikutusta tuenhakijan ja hallinnon välillä. Tällä hetkellä viljelijä täyttää tukihakemuksensa viimeistään kesäkuussa sen mukaisesti, mitä viljelee kesällä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tilanne on käytännössä lyöty lukkoon, muutoksia ei voi tehdä. Ei auta kuin … Lue lisää

Sivuvirtoja ja jätteitä hyödyntämällä kotimaisia lannoitteita

Sivuvirroista tuotetut kotimaiset kierrätyslannoitteet ovat hyvä keino säästää luonnonvaroja ja saada työtä Suomeen. Niiden avulla voidaan korvata kalliita fossiilisia lannoitteita, joiden saatavuudessakin on ongelmia. Humuspehtoori tuottaa maanparannusaineita ja lannoitteita metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Kotimaisilla lannoitteilla voidaan korvata tuontilannoitteita, materiaalit saadaan kiertoon lähialueilla, jätekustannukset laskevat ja Suomen omavaraisuus lannoitteissa paranee. Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta tarjoamalla yrityksille ja … Lue lisää

Ilmastokestävyyttä varsinaissuomalaisille maatiloille – viljelijöitä kutsutaan mukaan pienryhmäneuvontaan

ProAgrian, MTK:n ja Valonian yhteishankkeessa edistetään käytännönläheisesti ja tietoon perustuen tilatason ilmastotoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Varsinais-Suomessa on lähes 5000 maatilaa ja maakunta on yksi merkittävimmistä ja monipuolisimmista ruoantuotantoalueista. Hiili peltoon, tieto käyttöön -hankkeessa perehdytään vuosien 2022–2024 aikana viljelijöiden lähtökohtien ja kiinnostuksen mukaan muun muassa hiilensidontaan, maan kasvukunnon parantamiseen, vesitalouden hallintaan ja sadontuottokykyyn. ”Nyt jalkautetaan … Lue lisää

Kylmä kevät viivästyttänyt kylvöjä – vielä ennättää turvata sadon sääriskeiltä

Satovakuutus jakaa mielipiteitä; osa viljelijöistä haluaa vakuuttaa satonsa erilaisten sääriskien varalle, osa taas pitää sitä tarpeettomana. Nyt kun lannoitteiden hinnat ovat nousseet ja joistakin tuotteista saattaa olla jo pulaa, sadon menetys esimerkiksi kovien sateiden vuoksi voi kirpaista aiempia vuosia pahemmin. Maatilojen kustannuskriisi, huoltovarmuuden tärkeyden korostuminen ja maatilatuotantopanosten pula pohdituttavat maatilayrittäjiä. Kalenterin mukaan kevätkylvöt olisi pitänyt … Lue lisää

Pitkäjänteinen tutkimuksen ja käytännön yhteistyö takaa maatalouden ilmastopolitiikan onnistumisen

Maatalouden ilmastotoimenpiteillä on parhaimmat mahdollisuudet onnistua silloin, kun viljelijät ja neuvontajärjestöt ovat mukana ilmastoratkaisuja tuottavassa tutkimuksessa alusta lähtien. Kuusivuotisessa OPAL-Life-hankkeessa tutkimusta on tehty kahdenkymmenen eri puolella Suomea sijaitsevan pilottitilan kanssa yhteistyössä. Maatalouden ilmastotoimenpiteisiin kohdistuu suuria odotuksia. Maataloussektorilla on mahdollisuus paitsi vähentää sektorin omia ilmastopäästöjä, myös sitoa hiiltä maaperään. Maatalous ei ole kuitenkaan pelkkää ilmastopolitiikkaa. Suomalainen … Lue lisää

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa positiivista virettä koronavuoden haasteista huolimatta

Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiakkaiden arkeen. Erityisesti koronarajoitukset ovat muokanneet maaseudun liitännäiselinkeinojen ja luovilla aloilla työskentelevien apurahansaajien toimintaedellytyksiä. Melassa tilanteeseen reagoitiin nopeasti. – Toteutimme uusia verkkopalveluja asiakkaidemme työkyvyn tueksi. Vakuutusmaksujen aikatauluihin saatiin ylimääräistä joustoa. Melassa siirryimme pääsääntöiseen etätyöskentelyyn, millä varmistimme etuushakemusten häiriöttömän käsittelyn ja maksatuksen jatkumisen, totesi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toimitusjohtaja … Lue lisää