Ilmastokestävyyttä varsinaissuomalaisille maatiloille – viljelijöitä kutsutaan mukaan pienryhmäneuvontaan

ProAgrian, MTK:n ja Valonian yhteishankkeessa edistetään käytännönläheisesti ja tietoon perustuen tilatason ilmastotoimenpiteitä, hiilensidontaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Varsinais-Suomessa on lähes 5000 maatilaa ja maakunta on yksi merkittävimmistä ja monipuolisimmista ruoantuotantoalueista. Hiili peltoon, tieto käyttöön -hankkeessa perehdytään vuosien 20222024 aikana viljelijöiden lähtökohtien ja kiinnostuksen mukaan muun muassa hiilensidontaan, maan kasvukunnon parantamiseen, vesitalouden hallintaan ja sadontuottokykyyn.

”Nyt jalkautetaan tutkittua tietoa tiloille ja lisätään viljelijöiden käytännön osaamista ilmastokestävistä maatalouden menetelmistä. Tämä auttaa myös varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja huomioimaan niiden taloudellisia vaikutuksia. Toimia voi tehdä kaikilla tiloilla”, sanoo MTK Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu.

Viljelytarkastus (Kuva: Kaisa Uusi-Kraapo)

Viljelijöille vertaisoppimista ja tilatason käytäntöjä – ilmoittautuminen pienryhmiin on auki

Viljelijät voivat ilmoittautua kevään ja kesän ajan pienryhmiin, jotka käynnistyvät lokakuussa ja kokoontuvat muutaman kerran vuodessa syksyyn 2024 asti. Hiilipelto-porukka koostuu 3–4 pienryhmästä, joissa kokeillaan, havainnoidaan ja arvioidaan jo hyviksi testattuja käytäntöjä viljelijöiden kesken asiantuntijavetoisesti. Viljelijöiden keskinäinen kokemuksenvaihto on parasta vertaisoppimista ja neuvojat ja tutkijat tuovat ryhmiin uusinta tietoa.

”Mukaan lähtevien tilojen kanssa etsitään kullekin tilalle parhaiten soveltuvat ilmastotoimenpiteet muun muassa viljavuusanalyyseihin ja hiililaskureihin perustuen. Ryhmistä valitaan lisäksi 1–2 seurantatilaa, joissa uusia menetelmiä kokeillaan laajemmin ja vaikutuksia arvioidaan yhdessä pienryhmissä oppien”, kertoo ProAgria Länsi-Suomen asiantuntija Satu Paananen.

Hiilestä kiinni -ohjelmassa vähennetään maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä yhteistyöllä

Työtä tehdään maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella osana maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Tavoitteena on vähentää maankäyttösektorin ilmastovaikutuksia merkittävästi vuoteen 2035 mennessä muun muassa ylläpitämällä ja vahvistamalla hiilinieluja sekä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä.

”Metsillä ja maaperällä on ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeä rooli, koska niihin voidaan sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä. Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa, jonka laatimisessa on ollut myös viljelijöitä mukana. Viljelijät kaipaavat käytännön tietoa ja vaikutusten seurantaa”, sanoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Hankkeen aloitustilaisuus järjestetään tiistaina 5. heinäkuuta Tuorlan koulutilalla, jossa tutustutaan hiilensidonnan menetelmiin ja havainnointiin asiantuntijoiden johdolla. Lisätietoa ja viljelijöiden ilmoittautuminen pienryhmiin: lyyti.fi/reg/hiilipelto

Valonia

Vastaa