Maailmanlaajuinen ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu ensimmäistä kertaa etäistuntoon 11. – 12.6.2021

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istuntoon osallistuu yhteensä 275 ulkosuomalaista, jotka edustavat noin 150 ulkosuomalaisyhteisöä 23 maassa. Istunto käsittelee ennätysmäärän aloitteita, jotka heijastavat ulkosuomalaisten käytännön tarpeita ja toiveita. Kaksoiskansalaisuus ja kirjeäänestys ovat esimerkkejä jo toteutuneista ulkosuomalaisparlamentin tekemistä päätöslauselmista. 

Muuttoliikkeen seurauksena maailmalla on noin 2 miljoonaa henkilöä, joilla on suomalaiset juuret. Ulkomailla asuu pysyvästi 300 000 Suomen kansalaista, joiden asioimisen sujuvuutta ja osallisuutta Suomeen tulee edistää. Parlamentin istunnossa ulkosuomalaiset esittävät, että vahvan sähköisen tunnistautumisen välineen käyttöönotto helpottaisi merkittävästi asiointia Suomeen. Lisäksi esitetään, että Ylen ohjelmien parempi näkyvyys ja tarjonta, riittävä tuki Suomi-kouluille maailmalla sekä digitaaliset kirjastopalvelut hyödyttäisivät merkittävästi ulkosuomalaisia. Lisäksi ulkosuomalaiset toivovat parannuksia mm. passi- ja viisumipalveluihin sekä kansalaisuutta koskeviin asioihin.

Ulkosuomalaiset toivovat myös, että yli 250 000 ulkosuomalaisen äänioikeutetun vaikuttamis- ja äänestysmahdollisuuksia kehitetään. Ulkosuomalaisten osaamista ja tietotaidon arvostusta Suomessa on nostettava ja paluumuuttoa sujuvoitettava. Lisäksi valtionhallintoon kaivataan ulkosuomalaisasioista vastaavaa henkilöä. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähettää ulkosuomalaisille tervehdyksensä parlamentin istunnon avajaisiin.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen pitää juhlapuheen istunnon toisena päivänä.  

Ulkosuomalaisparlamentin istunnon avajaishartaus pidetään Suomi-kylässätorstaina 10.6., jossa on mukana mm. ulkosuomalaisten piispa Jukka Keskitalo.

Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu vuonna 1997. USP käsittelee ulkosuomalaisyhteisöjen toimittamia aloitteita ja antaa Suomen päättäjille suosituksia ulkosuomalaispolitiikan kehittämiseksi. Suomi-Seura ry järjestää ulkosuomalaisparlamentin istunnot ja edistää päätösten toteutumista. USP:n puhemiehenä toimii Suomi-Seuran puheenjohtaja. Parlamentin toimintaan osallistuu noin 530 ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta.

Suomi-Seura ry

Vastaa