Lajikevalintatyökalu auttaa viljelijää peltokasvilajikkeiden vertailussa

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut Maatalousinfo-palvelussaan työkalun, joka helpottaa peltokasvilajikkeiden vertailua. Tiedot perustuvat virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon.

Työkalussa valitaan kasvilaji ja muita rajaavia tekijöitä, esimerkiksi kasvuaika, valkuaisprosentti tai taudinkestävyyden ominaisuudet. Käyttäjä voi myös painottaa laskennassa eri viljely-ympäristöjä, esimerkiksi viljelyvyöhykettä tai maalajia. Lajikkeet listautuvat taulukkoon, jossa niitä voi järjestellä eri ominaisuuksien perusteella ja vertailla keskenään.

Tällä hetkellä mukana olevat kasvilajit ovat kaura, kevätvehnä, ohra, syysruis, syysvehnä, kevätrapsi, kevätrypsi ja syysrapsi. Lajikevalintatyökalun lajikelistaa ja tausta-aineistoa päivitetään vuosittain.

Työkalu on osoitteessa maatalousinfo.luke.fi/fi/lajikevalinta.

Tulokset perustuvat virallisiin lajikekokeisiin

Lajikevalintatyökalu perustuu virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon. Luke vastaa lajikekokeiden toteutuksesta yhdessä kumppaneidensa kanssa. Virallisten lajikekokeiden vuosittaiset tulokset julkaistaan aina alkuvuodesta Luken ylläpitämässä tutkimustulostietokannassa.

Työkalussa ovat Luken ja yksityisten lajike-edustajien yhdessä valitsemat lajikkeet, jotka ovat Ruokaviraston ylläpitämässä lajikeluettelossa. Lajike hyväksytään lajikeluetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysyvä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riittävä viljely- ja käyttöarvo. Sertifioitua siementä voidaan tuottaa vain lajikeluetteloon merkitystä lajikkeesta.

Lajikevalintatyökalun tausta-aineisto on laajempi kuin virallisten lajikekokeiden tutkimustulostietokannassa julkaistu aineisto, joissa käytetään kahdeksan vuoden koeaineistoa.

Lajiketyökalu on tarkoitettu tukemaan viljelijää päätöksenteossa virallisen tutkimustulostietokannan rinnalla. Työkalulla tehtyjä koosteita ei saa käyttää markkinointiin eikä julkaisuissa.

Luonnonvarakeskus

Vastaa