Komissio kehottaa EU-maita parantamaan toimittajien turvallisuutta kaikkialla EU:ssa

Kuten puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti unionin tilasta pitämässään puheessa, komissio esittää tänään kaikkien aikojen ensimmäisen suosituksensa toimittajien ja viestintäalan ammattilaisten turvallisuuden parantamiseksi.

Toimittajat ovat viime vuosina joutuneet yhä useammin hyökkäysten ja traagisimmissa tapauksissa murhien uhreiksi. Koronakriisi on vaikeuttanut toimittajien työtä entisestään. Erityisesti freelancereiden tulotaso on laskenut, ja pääsyä tapahtumapaikoille on rajoitettu.

Tämän suuntauksen kääntämiseksi komissio esittää toimia, joita EU-maiden olisi toteutettava toimittajien turvallisuuden parantamiseksi niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Suosituksessa kehotetaan muun muassa käynnistämään kansallisia tukipalveluja, kuten auttavia puhelimia, oikeudellista neuvontaa, psykologista tukea ja suojatiloja toimittajille ja muille media-alan ammattilaisille. Siinä kehotetaan myös parantamaan toimittajien suojelua mielenosoitusten aikana, lisäämään turvallisuutta verkossa sekä antamaan erityistä tukea naispuolisille toimittajille.

EU:n rahoitusta, jolla tuetaan jäsenvaltioita suosituksen täytäntöönpanossa, on saatavilla useista ohjelmista ja hankkeista, myös tuomareiden, poliisivoimien ja toimittajien kouluttamiseen. EU yhteisrahoittaa myös Euroopan nopean toiminnan mekanismia, jota hallinnoi Saksan Leipzigissa sijaitseva lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden eurooppalainen keskus.

Komissio käynnistää tänään myös tiedotusvälineiden vapautta ja tutkivaa journalismia koskevan uuden ehdotuspyynnön, joka saa EU:lta rahoitusta lähes neljä miljoonaa euroa. Tällä aloitteella tuetaan kahta erillistä toimea: lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden loukkaamista koskevaa Euroopan laajuista nopean toiminnan mekanismia sekä tutkivien journalistien ja mediaorganisaatioiden hätätilanteen tukirahastoa, jonka tarkoituksena on varmistaa tiedotusvälineiden vapaus EU:ssa.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Vastaa