Hirvijahti vauhdittuu porrastetusti

Hirvenmetsästys jatkui Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella 2.10.2021 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkoi myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla maassa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 9.10.2021. Valkohäntäpeurojen metsästys on jo täydessä vauhdissa.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkoi Lapissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja päättyi 21. päivä alkaneeseen kiimarauhoitukseen. Muualla maassa hirveä on saanut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta lukien. Varsinaisen metsästysajan alkaessa myös muut metsästysmuodot tulevat sallituiksi. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2022.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 41 631 hirven, 77 881 valkohäntäpeuran, 507 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärä pienentyi viime vuoteen nähden noin 13 prosenttia. Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on noin neljänneksen suurempi kuin edellisvuonna ja samalla suurempi kuin koskaan aiemmin.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 10,6 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 82 100 hirveä (95 % luottamusväli 70 500 – 95 400 hirveä).  Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä viime vuosina. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan.

Alkukaudella noin 6000 peurakaatoa

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta lähtien ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomen runsasta valkohäntäpeurakantaa.

Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn, jotta peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksyllä ja jotta koko metsästyskausi hyödynnettäisiin tehokkaasti kannan pienentämiseksi. Niin sanotulla vahtimismetsästyskaudella 1.9.–24.9. saaliiksi saatiin noin 6 000 valkohäntäpeuraa eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Valkohäntäpeuran metsästysaika päättyy 15.2.2022.

Saalistiedot aiempaa ajantasaisempia

Metsästysasetuksen muutoksen myötä jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi. Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvi- ja valkohäntäpeurahavainnoista sähköiseen Oma riista -palveluun. Näin saaliin ja havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata Luonnonvarakeskuksen kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.

Suomen riistakeskus

Vastaa