Biopankkitoiminta hyvässä vauhdissa Siun sotessa

Helmikuun alussa 2020 Marja-Leena Nuuttila aloitti uudessa tehtävässä Biopankin tutkimushoitajana Siun sotessa.

  • Vastaavaa tehtävää ei ole aiemmin Siun sotessa ollut ja kaikki oli uutta. Aloitin työni niin sanotusti ”puhtaalta pöydältä”, toteaa Nuuttila.

Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä ja näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Biopankkien tekemä näytekeräys voi auttaa monenlaisten tautien tutkimuksissa, joissa kehitetään esimerkiksi rokotteita infektioiden ehkäisyyn, etsitään hoitoja, selvitetään syitä sairastumiselle ja suunnitellaan sairauksien ennaltaehkäisyä.

  • Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon biopankkisuostumuksia ja -näytteitä Itä-Suomen Biopankkiin tulevaisuuden tutkimusta varten. Toiminta tukee myös alueen terveysalaa ja elinvoimaisuutta tukemalla paikallista tieteellistä tutkimusta. Jokainen annettu näytesuostumus on tärkeä!, Nuuttila kertoo.

Biopankkitoiminta ja -suostumusten keruu aloitettiin keväällä 2020 ensimmäisenä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa konservatiivisessa ja operatiivisessa klinikkaryhmässä. Ennen suostumusten keruun aloittamista Nuuttila koulutti henkilöstön biopankkitoimintaan liittyen – tietenkin etänä koronan vuoksi.

Keskussairaalasta asiakkaille postitetaan sairaalan paperisen kutsukirjeen liitteenä biopankkisuostumus. Syksyllä 2020 biopankkitoiminta oli Pohjois-Karjalassa jo mukavalla mallilla.

  • Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja perusterveydenhuollon yhteistyötahot ovat lähteneet hienosti mukaan kehittämään biopankkitoimintaa Siun soten alueella, kiittelee Nuuttila.

Siun soten perusterveydenhuollossa biopankkitoiminta käynnistyi Pohjois-Karjalassa ensimmäisenä äitiyshuollossa syksyllä 2020.

  • Tällä hetkellä kaikki Siun soten äitiysneuvolat ovat mukana biopankkitoiminnassa ja keräämässä biopankkisuostumuksia, iloitsee Marja-Leena Nuuttila

Alkuvuodesta 2021 hän aloitti yhteistyön Siun soten läntisen alueen eli Heinäveden, Liperin, Polvijärven ja Outokummun terveysasemien kanssa.

  • Heti henkilöstön koulutuksen jälkeen näillä terveysasemilla aloitettiin biopankkisuostumusten jakaminen ja vastaanottaminen, mainitsee Nuuttila.

Siun Työterveydessä biopankkitoiminta alkoi puolestaan keväällä 2021. Myös työterveyshuollon asiakkailla on mahdollisuus antaa biopankkisuostumus.

  • Tämän syksyn edetessä yhteistyö laajenee perusterveydenhuollossa. Pohjoisen alueen eli Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon terveysasemien kanssa olen jo sopinut henkilöstön koulutukset. Tavoitteena on, että mahdollisimman monella terveysasemalla jaetaan ja vastaanotetaan suostumuksia. Pohjois-Karjalan asukkaat voivat palauttaa biopankkisuostumuksen mihin tahansa Siun soten ja Siun Työterveyden toimipisteeseen tai yksikköön, sanoo Marja-Leena Nuuttila.

Biopankkinäytteellä tarkoitetaan ihmisperäistä materiaalia tai tällaisen materiaalin teknistä tallennettaSiun soten alueella biopankkinäytteet ovat verinäytteitä ja näytteet otetaan muun näytteenoton yhteydessä. Verinäytteitä otetaan kaikissa Islabin toimipisteissä suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteiden antaminen biopankkiin edellyttää aina henkilön tekemää kirjallista tai sähköistä suostumusta. Näytteen antaja voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti biopankkiin tai tekemällä sähköisen biopankkikiellon. Peruutuksesta ei aiheudu näytteen antajalle kielteisiä seuraamuksia. Näytteiden antaminen on aina vapaaehtoista, vaikka henkilö olisi antanut suostumuksen.

Siun Sote

Vastaa