Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu helmikuussa

Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu 12.2.2022 alkaen. Hakemukseen ei jatkossa tarvita tarkkoja tietoja kustannuksista. Kela pyytää lisätietoja, jos näyttää siltä, että kustannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään.

Helmikuusta alkaen vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu. Muutos helpottaa kaikkien vammaistukien hakemista, kun jatkossa tietoja ja liitteitä tarvitsee toimittaa vähemmän.

Suurimmat muutokset koskevat eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Näiden tukien hakemuksissa ei jatkossa tarvitse ilmoittaa kustannusten tarkkoja euromääriä, eikä hakemuksen liitteeksi tarvita selvityksiä kustannuksista. Jatkossa riittää, että asiakas ilmoittaa hakemuksessa, mitä kustannuksia hänellä on.

Alle 16-vuotiaan vammaistuessa kustannuksilla on hyvin harvoin vaikutusta tuen tasoon. Hakemuksessa ohjataan ilmoittamaan ne kustannukset, jotka voidaan ottaa huomioon. Hakemukseen pitää jatkossakin merkitä kustannusten määrä, mutta niihin liittyviä selvityksiä ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä.

Kustannukset voivat nostaa tuen tasoa

Vammaistuissa on kolme tasoa: perustuki, korotettu tuki ja ylin tuki. Perustuen määrä on 95,39 e/kk, korotetun tuen määrä 222,58 e/kk ja ylimmän tuen määrä on 431,60 e/kk.

Tuen määrä voi nousta perustuesta korotetuksi tueksi, jos asiakkaalla on Kelan hyväksymiä kustannuksia. Näiden kustannusten määrän pitää olla kuukaudessa vähintään yhtä suuri kuin korotetun tuen määrä.

Kelan hyväksymiä kustannuksia ovat sairaudesta tai vammasta johtuvat, pitkäaikaiset ja jatkuvat kustannukset, kuten hoivapalveluiden kustannukset tai lääkekustannukset. Esimerkiksi hoitotarvikkeista ja välineistä aiheutuvia kustannuksia ei hyväksytä.

Kela pyytää lisätietoja tarvittaessa

Jos näyttää siltä, että kustannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään, Kela pyytää tarvittavat lisätiedot ja liitteet asiakkaalta puhelimitse, viestillä tai kirjeitse. Asiakkaan kannattaa ilmoittaa puhelinnumero ja antaa lupa viesteille OmaKelassa, jotta Kelasta voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä näillä tavoilla.

Muutoksen tarkoituksena on, että kustannuksiin liittyvien liitteiden ja lisätietojen tarve vähenee. Esimerkiksi palveluasumisen hoivakustannuksista ei jatkossa tarvita selvitystä palvelun sisällöstä. Riittää, että asiakas ilmoittaa hoitopalveluiden osuuden maksusta.

Muutoksia verkkohakemuksiin ja lomakkeisiin

Samalla Kela tekee muutoksia verkkohakemuksiin ja lomakkeisiin. Verkkohakemukset ja pdf-lomakkeet ovat 12.2.2022 alkaen saavutettavia, eli niitä voi käyttää apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla. OmaKelassa voi hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea (kela.fi) ja eläkettä saavan hoitotukea (kela.fi).

Alle 16-vuotiaan vammaistukea voi hakea vain lomakkeella, ja hakemus pitää postittaa osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.

Uudet lomakkeet julkaistaan kela.fissä 12.2.2022.

Kela

Vastaa