Puutarhaharrastajat hidastavat ilmastonmuutosta

Puutarhaharrastaminen on harvoja vapaa-ajan aktiviteetteja, jonka avulla voidaan samalla sitoa ilmakehän hiilidioksidia ja hidastaa ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, mutta myös sopeutua muuttuvan ilmaston muutoksiin. Kotipuutarhojen kasvipeitteisyys ja monilajisuus auttavat luonnon monimuotoisuuden edistämistä niin maan päällä kuin sen alla. Suomalaisten puutarhaharrastajien arvostus luonnonmukaisia puutarhoja kohtaan on kasvanut viime vuosina. Kantar TNS:n Kotipuutarhatutkimuksen 2021 mukaan jopa 58 suomalaisista … Lue lisää

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää maaperästä ja kotieläintaloudesta – energiasäästöihin vielä matkaa

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää monin eri keinoin, mutta toimenpiteiden kustannukset ja vaikutusten nopeus vaihtelevat merkittävästi. Suurin yksittäinen päästölähde on turvemaapellot, joilla päästöjä voidaan vähentää verraten nopeasti ja kustannustehokkaasti. Märehtijöiden metaanipäästöjä voidaan vähentää nopeasti rehulisäaineiden käytöllä, mutta tästä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia. Eläinjalostuksella voidaan parantaa lypsylehmien rehunkäyttökykyä edullisesti, mutta hyöty realisoituu vasta pitkällä aikavälillä. Luonnonvarakeskus (Luke) … Lue lisää

Kantaverkkoyhtiö Fingridille vuoden Tuulivoimateko -palkinto

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) järjestämän Tuulivoimateko 2021 -kilpailun voittajaksi on valittu Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Yleisö äänesti omaksi suosikikseen Lestijärven kunnan tuulivoimateot. ”Fingrid on äärimmäisen tärkeä osa Suomen tuulivoimatuotannon kehitystä. Energiamurroksen muutos kohti hiilineutraaliutta tulee olla vieläkin nopeampi kuin mitä on ajateltu ja Suomeen rakennettava tuulivoimakapasiteetti luo siihen mahdollisuuksia. Erityisesti vallitsevassa maailmantilanteessa on tärkeää, että Fingrid … Lue lisää

Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvua tulee vauhdittaa

Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 17.3.2022 biokaasu ja ravinteiden kierrätys nähtiin tärkeinä osaratkaisuina kansallisen huoltovarmuuden sekä energia- ja ravinneomavaraisuuden parantamiseksi. Tilaisuuden keskeiseksi sanomaksi muodostui, että nyt on kiireesti laitettava päälle isompi vaihde kotimaisen biokaasun potentiaalin valjastamiseksi. Toimenpiteitä biokaasun tuotannon lisäämiseksi tarvitaan nyt heti sekä myös pitkällä aikajänteellä. Myös kierrätysravinteiden tuotannon ja käytön lisääminen saivat laajaa kannatusta. Ministeriöt, … Lue lisää

Liikenteen päästöjen vähentäminen ei edellytä verotuksen kiristämistä

Liikenne- ja kuljetusalan järjestöjen yhteisessä Sadasta nollaan -tilaisuudessa keskusteltiin perjantaina 11.3. liikenteen päästövähennystoimenpiteistä ja liikenteen vihreästä siirtymästä. Tilaisuuden avasi puolueiden keskustelu liikenteen päästövähennyskeinoista ja liikenteen verotuksen tulevista suuntaviivoista. Keskustelemassa olivat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (SDP), eduskuntaryhmän pj. Kai Mykkänen (Kok.), eduskuntaryhmän pj. Ville Tavio (PS) sekä kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (Kesk.). Geopoliittisen tilanteen muutos heijastuu myös liikennesektorin ilmastotoimiin, … Lue lisää

Kysely: Ilmastonmuutoksen torjunta osa strategiaa valtaosassa palveluyrityksistä, päästöjä vähentävissä palveluissa paljon hyödyntämätöntä vientipotentiaalia

Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen on mukana strategiassa 53 prosentissa Palvelualojen työnantajat Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä. Noin puolet vastaajayrityksistä tarjoaa asiakkaiden päästöjä vähentäviä palveluita, mutta vain harva vie ilmastoratkaisuja maailmalle. Ilmastonmuutoksen hillintä on mukana strategiassa yli puolilla Paltan ilmastokyselyyn vastanneista yrityksistä. Lisäksi noin joka kymmenes on liittämässä sitä strategiaansa. Lähes puolet vastaajayrityksistä aikoo myös kasvattaa tänä vuonna … Lue lisää

Ilmastonmuutos vaikuttaa arktiseen otsonikatoon

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos hidastaa otsonikerroksen palautumista arktisessa stratosfäärissä ja saattaa jopa lisätä otsonikatoa. Tutkimus julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä. Kansainvälisen tutkijaryhmän tekemä tutkimus osoittaa, että arktisen stratosfäärin erittäin alhaiset talvilämpötilat yleistyvät ilmastonmuutoksen edetessä. Tutkimus osoittaa myös, että nämä äärimmäisen alhaiset yläilmakehän lämpötilat aiheuttavat merkittävää otsonikatoa. Tutkijat kyseenalaistavat uusilla havainnoillaan yleisen oletuksen, että otsonikerroksen oheneminen … Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto vaatii hallitusta toimimaan ilmastotavoitteidensa mukaisesti

Hallitus päätti puoliväliriihessä keventää turvevoimaloiden verotusta ja siten kasvattaa turpeen polton päästöjä. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen on nyt vähennettävä päästöjä muualta ja toteutettava hallitusohjelman muut ympäristötoimet entistä kunnianhimoisemmin.  Turve aiheuttaa noin 10 prosenttia Suomen päästöistä, mutta tuottaa vain noin viisi prosenttia energiasta. Tämän takia turpeen polton lopettaminen on helpoin ilmastotoimi, jonka Suomi voi tehdä. Hallitus … Lue lisää