Pientalon lämmitysjärjestelmän uusija: muista ainakin nämä viisi asiaa!

Pientalojen lämmitysremontteja tehdään Suomessa nyt ennätysmäärä. Lämmitysjärjestelmän valitseminen on yksi kodin isoimmista päätöksistä, joten sen suunnittelussa kannattaa kartoittaa huolellisesti vaihtoehdot ja omat tarpeet.

Lämmitysremontti on ajankohtainen yhä useammassa suomalaisessa omakotitalossa. Uponorin syyskuussa 2021 toteuttaman selvityksen mukaan miltei 40 prosentilla yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa asuvista on käytössään alkuperäinen lämmitysjärjestelmä.

Vanha järjestelmä on usein kallis energiasyöppö, ja vesikiertoisissa patteriputkistoissa vuodet lisäävät myös vesivahingon riskiä.

– Energiankulutuksen tehostuminen remontin jälkeen näkyy suoraan lämmityskustannuksissa. Noin 67 prosenttia suomalaistalojen energiankulutuksesta aiheutuu lämmityksestä, joten tällä on todella merkitystä. Jos on miettinyt energiaremonttia jo pidempään, sitä ei kannata turhaan siirtää, tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta toteaa.

Energiatehokkuus on otettava huomioon rakentamisessa ja remontoinnissa entistäkin vahvemmin, kun rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) astui voimaan kokonaisuudessaan tänä vuonna. Muutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta. 

– Olemassa olevan talokannan energiatehokkuuden parantaminen on tässä isossa roolissa. Tulevaisuudessa myös saneerauksien vaatimustasoja tullaan kiristämään, Saija Nieminen sanoo.

Hän muistuttaa, että lämmitysremontin suunnittelu kannattaa aina tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa.

– On erittäin tärkeää, että saadaan aikaiseksi kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon lämmitysjärjestelmä kokonaisuutena, ei vain sen yksittäisiä osia. Ammattilainen osaa myös laskea päätösten tueksi realistisen kustannusarvion.

Saija Nieminen nostaa esiin viisi asiaa, jotka lämmitysjärjestelmän uusimista suunnittelevan kannattaa ainakin muistaa.

1. Energiaremonttiin on tarjolla tukea

Energiaremontteja tuetaan nyt ennätyksellisesti. ELY-keskus myöntää pientaloille öljylämmityksestä luopumiseen avustusta joko 2 500 tai 4 000 euroa. Täyden 4 000 euron tuen saa, jos öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. ARA puolestaan myöntää asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin enimmillään jopa 6 000 euroa, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle.

Tukien vaihtoehtona lämmitysremonttiin voi hyödyntää kotitalousvähennystä, jota voi saada yhdessä puolison kanssa 4 500 euroa. Ensi vuoden alusta öljylämmityksestä luopumista tuetaan korottamalla sen osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 250 eurosta 3 500 euroon. Puolison kanssa vähennystä voi siis saada yhteensä 7 000 euroa. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa 2022–2027.

2. Lämmitysjärjestelmä on aina kokonaisuus

Kodin lämmitysjärjestelmää on aina mietittävä kokonaisuutena, ei vain yksittäisenä laitehankintana. Kun lämmitysmuoto vaihdetaan nykyaikaiseen matalaenergiajärjestelmään, on tärkeää varmistaa myös muun lämmitysverkon osien kunto ja toiminta samalla kertaa. Jos esimerkiksi öljylämmityksestä vaihdetaan maalämpöön, on samalla tarkistettava, onko nykyisten pattereiden lämmitysteho enää riittävä. Entä millaisessa kunnossa ovat lämmitysverkoston putkisto sekä patteritermostaatit ja -venttiilit?

3. Remonttikartoitus kannattaa – ja sen saa useimmiten veloituksetta

Lämmitysremontin suunnittelussa kannattaa käyttää apuna ammattilaista. Lämmitysremontteja tekevät yritykset tarjoavat useimmiten veloituksettoman remonttikartoituksen, joka ei vielä sido asiakasta mihinkään. Kartoituksen avulla voidaan tarkasti määritellä, mitä remontissa olisi tarpeellista tehdä eri laitteiden ja järjestelmien osalta. Kartoituksen perusteella urakoitsija pystyy myös antamaan täsmällisen tarjouksen.

4. Älyratkaisut nostavat energiatehokkuutta entisestään

Älykkäillä taloautomaatiojärjestelmillä kodin eri toimintoja, kuten lämpötilaa tai valaistusta, voidaan helposti seurata, ohjata ja optimoida yhä tehokkaammiksi. Kodin lämpötila voidaan esimerkiksi säätää pidempään poissa ollessa alhaisemmaksi ja ennen kotiinpaluuta nostaa etäyhteydellä takaisin normaaliksi. Älyratkaisujen säästöpotentiaali perustuu talotekniikasta kerättyyn tietoon, jonka pohjalta energiankulutusta on helppo ohjata haluttuun suuntaan ja välttää esimerkiksi tilojen liikalämmittäminen. Älykkään teknologian lisääminen rakennuksissa on myös yksi keino saavuttaa tänä vuonna voimaan astuneen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet.

5. Säätölaitteiden päivityskin saattaa riittää

Aina täysremontti ei ole tarpeen – jo lämmitysjärjestelmän säätölaitteiden päivitys voi tuoda merkittäviä säästöjä energiankulutukseen. Esimerkiksi patteritermostaattien ja -venttiilien vaihdolla lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää jopa 15–20 prosenttia.

Nykyaikaisilla säätöjärjestelmillä on helppo säästää energiaa ja lisätä asumismukavuutta. Vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien älykkäät säätöominaisuudet ovat nykyisin saatavilla myös vesikiertoisiin patterijärjestelmiin. Se tuo mahdollisuuden huonekohtaiseen lämmönsäätöön sekä järjestelmän etäohjaukseen. Sekä patteri- että lattialämmityskohteissa ensimmäinen askel kohti energiansäästöä voi olla myös pelkkä järjestelmän säätö. Jo 1° C:n alennus huonelämpötilassa merkitsee noin 5 prosentin säästöä lämmityskuluissa.

Uponor

Vastaa