Pelastakaa Lapset vetoaa kansainväliseen yhteisöön afganistanilaisten auttamiseksi

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan viisumiprosesseja afganistanilaisille, jotka pelkäävät turvallisuutensa puolesta ja haluavat lähteä Afganistanista. Suomen tulee nostaa pakolaiskiintiötä ja mahdollistaa perheenyhdistäminen.

Kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtioilla on velvollisuus antaa pakolaisille mahdollisuus hakea turvapaikkaa, taattava turvallinen kulku suojatakseen heitä vahingoilta ja tarjottava suojaa – erityisesti lapsille.

Viime viikkoina sadat tuhannet afganistanilaiset, mukaan lukien kymmenet tuhannet lapset, ovat paenneet väkivaltaa naapurimaihin. Noin 100 000 ihmistä on hakeutunut maan rajojen yli Iraniin ja Itä -Turkkiin, ja arviolta 500–2000 ihmistä on päivittäin saapunut Turkkiin heinäkuun alusta lähtien.

Jotkut maat ovat jo varautuneet vastaanottamaan paenneita väliaikaisiin majoitustiloihin, kun taas toiset ovat ilmoittaneet aikovansa pitää rajansa suljettuna.

Afganistanin lapset ja heidän perheensä, jotka ovat lähteneet maasta viime viikkoina, on pidettävä turvassa ja heidän oikeuksiaan on suojeltava kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Pakkopalautukset Afganistaniin on myös välittömästi keskeytettävä.

Pelastakaa Lapset korostaa sitä, että kyseiset valtiot pitäisivät rajansa auki kriisin alkuvaiheessa. Väkivaltaa paenneista lapsista on huolehdittava erityisesti ja varmistettava heidän turvallisuutensa ja oikeuksiensa suojeleminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Valtioiden pitää edelleen vastaanottaa afganistanilaisia lapsia ja heidän perheitään heidän humanitaaristen tarpeidensa perusteella.

– On täysin kestämätöntä, että sallitaan sellaisen tilanteen jatkua, jossa äidit pyrkivät luovuttamaan lapsensa Kabulin lentokenttää vartioiville sotilaille pyytäen heitä viemään lapsensa turvaan. Samaan aikaan maat sulkevat rajansa ja tuhannet viisumihakemukset jäävät käsittelemättä. Emme saa hylätä näitä äärimmäisessä hädässä olevia, toteaa Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä täyttämään velvollisuutensa Afganistanin kansaa kohtaan. Tässä tilanteessa on varmistettava turvallinen pääsy maasta niille afganistanilaisille, jotka voivat olla vaarassa. Viisumin saantia on yksinkertaistettava ja nopeutettava.

Suomi voi muiden joukossa olla mukana tukemassa perheiden pääsyä suojaan muun muassa nostamalla pakolaiskiintiötä sekä varmistamalla, että perheenyhdistäminen on mahdollista uudessa tilanteessa. Pelastakaa Lapset kannattaa myös vahvasti sisäministeriön aloitetta pakolaiskiintiön nostamiseksi.

Suomi keskeytti palautukset Afganistaniin jo heinäkuussa, ja Maahanmuuttovirasto arvioi parhaillaan tilannetta. Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien toteutumisen ensisijaisuutta niin arvioinneissa kuin kaikissa päätöksissä myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että lapsille ja perheille on taattava riittävä suojelu ja tuki, tulee lapsille varmistaa mahdollisuus kehittymiseen ja kasvuun myös epävarmassa tilanteessa.

Pelastakaa Lapset on riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on työskennellyt Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien tarjoten monimuotoista tukea ja apua lapsille ja heidän perheilleen eri puolilla maata. Tämän hetken tilanteesta johtuen järjestö on tilapäisesti joutunut keskeyttämään toimintansa. Viime vuonna järjestön toiminta Afganistanissa tavoitti yli 1,6 miljoonaa ihmistä. 

Pelastakaa Lapset tukee toimintamaissaan Afganistanista paenneita lapsia, mukaan lukien huoltajistaan eroon joutuneita. Järjestö on sitoutunut jatkamaan työtään Afganistanissa. Lasten ja perheiden terveyttä, suojelua ja koulutusta edistävä toiminta käynnistetään uudelleen heti, kun tämä on turvallista tehdä.

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/humanitaarinenapu

Pelastakaa Lapset ry

Vastaa