Nuorten oma kampanja puolustaa erilaisuutta

Taksvärkki ry:n Challengers-ryhmän nuoret loivat kampanjan, joka kannustaa nuoria toimimaan syrjintää vastaan. Kampanjan materiaalit ovat vapaasti myös koulujen käytettävissä.

Taksvärkin Challengers-ryhmä on 13–18-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen vaikuttamisryhmä. Ryhmässä tehdään vaikuttamistyötä nuorten oikeuksien edistämiseksi kivassa porukassa.

”Ryhmässä on turvallinen ilmapiiri ja asioista voi puhua avoimesti – eikä ketään tuomita. Olen oppinut hyvin paljon uusia käsitteitä, sekä olen löytänyt uusia ajatuksia ja näkökulmia jokapäiväiseen elämääni”, kertoo Challengers-ryhmän jäsen.

Keväällä 2021 ryhmä tutustui erilaisiin vaikuttamisen tapoihin sekä suunnitteli ja loi syrjinnän vastaisen Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjan.

Aivan ensimmäiseksi Challengers-ryhmän jäsenet tutustuivat lapsen oikeuksiin, kestävään kehitykseen ja nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa. Yhdessä pohdittiin niitä aiheita, joihin ryhmän osallistujat itse haluavat muutosta. Yhteisen projektin teemaksi valittiin syrjiminen ja epätasa-arvoinen kohtelu erilaisuuden vuoksi.

Luodakseen vaikuttavan projektin ryhmän osallistujat pohtivat, millä keinoin nuorille voisi parhaiten kertoa syrjinnästä sekä kannustaa heitä toimimaan sitä vastaan. Päätettiin luoda kampanja, joka sisältää myös kouluille tarjottavia materiaaleja, kuten julisteita, sarjakuvia ja tietovisan. Tärkeä osa kampanjaa ovat sosiaalisen median kanavissa julkaistavat nuoria puhuttelevat videot.

”Olen oppinut paljon vaikuttamisesta, tiimityöskentelystä ja oman mielipiteeni ilmaisemisesta. Ylipäätään on ollut todella mielenkiintoista ja palkitsevaa olla tässä mukana”, kertoo toinen Challengers-ryhmän jäsen.

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjalla Taksvärkin Challengers -ryhmä ottaa kantaa erilaisuuden puolesta. Kampanja muistuttaa nuoria jokaisen oikeudesta olla oma itsensä ja kannustaa kaikkia olemaan sellaisia kuin ovat. Samalla ryhmä haastaa nuoria lopettamaan erilaisuuden vuoksi syrjimisen ja toimimaan syrjintää vastaan.

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja koostuu videoista, sarjakuvista, julisteista sekä Quizizz-tietovisasta. Materiaalit sopivat esimerkiksi yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä kaikkien jaettavaksi sosiaalisen median kanavilla.

Kampanjaan voi osallistua helposti. Materiaaleja voi jakaa koulussa, lähipiirissä tai somessa. Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjan materiaalit ovat katsottavissa ja ladattavissa Taksvärkin verkkosivuston Challengers-sivulta.

Haastetaan yhdessä epäreilua maailmaa!

Taksvärkki ry

Vastaa