Koronapassi kannattaa hakea Omakannasta etukäteen – samaa passia voi käyttää koko sen voimassaoloajan

Suomessa koronapassina toimiva EU:n koronatodistus kannattaa tallentaa Omakannasta puhelimeen tai tulostaa paperille valmiiksi etukäteen. Kerran tallennettua tai tulostettua todistusta voi käyttää uudelleen niin kauan kuin todistus on voimassa.

EU:n koronatodistuksen käyttöä koronapassina sujuvoittaa, jos sen tallentaa puhelimelle etukäteen tai varaa sen mukaansa paperille tulostettuna. Todistuksesta voi myös ottaa kuvakaappauksen. 

Omakanta-verkkopalvelusta saatava EU:n koronatodistus voi käytännössä olla kolme eri todistusta. Näitä ovat todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Mikä tahansa näistä toimii koronapassina.

Koronatodistuksen voi hakea Omakannasta osoitteesta www.kanta.fi. Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa, voivat pyytää koronapassina toimivan koronatodistuksen terveydenhuollosta.

Eri todistusten käyttöaika koronapassina vaihtelee

EU:n koronatodistukset toimivat koronapassina Suomessa, kun todistukset ovat voimassa ja muut ehdot täyttyvät.

EU:n rokotustodistus toimii koronapassina, kun henkilö on saanut täyden rokotussarjan, mikä Suomessa tällä hetkellä käytettävissä rokotteissa tarkoittaa kahta rokotuskertaa. Lisäksi viimeisestä rokotuksesta tulee olla kulunut 7 vuorokautta. Kolmannen rokotuksen jälkeen todistus on voimassa heti rokotuspäivästä.

Omakannasta haettu EU:n rokotustodistus on teknisesti voimassa vuoden, minkä jälkeen se tulee hakea uudestaan Omakannasta. Myös terveydenhuollosta saatu rokotustodistus on voimassa vuoden. Vuosi lasketaan siitä päivästä, kun olet hakenut todistuksen Omakannasta tai saanut tulosteen terveydenhuollosta.

Todistus sairastetusta koronavirustaudista on voimassa suosituksen mukaan aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Todistus koronavirustestistä on käytettävissä koronapassina 72 tuntia näytteenoton ajankohdasta.

Hae koronatodistus etukäteen Omakannasta

Koronapassia käytetään Suomessa koronarajoitusten vaihtoehtona. Rajoitusten kohteena olevat toimijat voivat pyytää asiakkailtaan koronapassin näyttämistä sisäänpääsyn yhteydessä. Asiakkaalta voidaan edellyttää samalla henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.

Tällä hetkellä koronapassia voidaan kysyä ravintoloissa ja yökerhoissa alueilla, joilla koronarajoituksia on voimassa. Palveluntarjoajat tiedottavat asiakkaitaan, jos koronapassia edellytetään esimerkiksi ravintolaan pääsyyn. Lisätietoja saa yksittäisiltä palveluntarjoajilta tai heidän nettisivuiltaan.

Koronatodistus kannattaa hakea Omakannasta etukäteen. Palveluun kirjautuminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tietoturvasyistä palveluun kannattaa kirjautua sellaisessa paikassa, jossa muut eivät pääse näkemään tietoja.

Kirjautuminen voi tilapäisesti estyä tilanteissa, joissa puhelimen verkkoyhteydessä on häiriö tai eri palveluntuottajilla on huoltotöitä tai häiriöitä.

Koronatodistusta tulee säilyttää huolellisesti, kuten muitakin henkilötietoja sisältäviä dokumentteja eikä siinä olevaa QR-koodia tule jakaa sosiaalisessa mediassa.

Vastaa