Kanta-Hämeessä uusia toimia lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi

Kanta-Hämeessä on tunnistettu lasten ja nuorten lukutaidon eriytyminen ja siitä johtuvat haasteet. Uusi lukutaitojen seurannan malli tarjoaa käytännön työvälineitä suunnan kääntämiseksi sekä alueellisesti että paikallisesti.

Tutkimusten mukaan lasten lukutaito sekä mahdollisuudet lukea vaihtelevat suuresti eri alueilla. Uusi erityisopettajien kehittämä lukutaitojen seurannan toimintamalli mahdollistaa oikea-aikaisen tuen luku- ja kirjoitustaidon kehittymisessä.

– Luku- ja kirjoitustaito vaikuttavat laaja-alaisesti lapsen oppijaminäkuvaan, koulumotivaatioon ja -hyvinvointiin. Tästä syytä on erittäin tärkeää tunnistaa tuen tarpeet mahdollisimman varhain, Keskuskoulun ja Vieremän koulun laaja-alainen erityisopettaja Pia Lehtinen kertoo.

– Mallin avulla pystytään seuraamaan lasten taitoja sekä arvioimaan miten tukitoimet ovat auttaneet, Lehtinen lisää.

Lukutaito lisää yksilön osallisuutta yhteiskunnassa

Malli on kehitetty osana Oikeus Oppia -hankkeen Kieli, mieli, lukeminen -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on luoda konkreettisia ratkaisuja lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi.

– Nykypäivänä tarvitaan sekä vapaa-ajalla että työelämässä monipuolista lukutaitoa. Lukutaito mahdollistaa yksilön osallisuutta yhteiskunnassa ja luo myös turvallisuutta. On erityisen tärkeää avata mahdollisuuksia heille, jotka tarvitsevat tukea lukutaidon suhteen ja tarjota konkreettisia työkaluja lukutaidon esteiden tunnistamiseen, Opetushallituksen Lukuliikkeen koordinaattori Belinda Kardén toteaa.

Kieli, mieli, lukeminen -ohjelma vastaa kansallisen lukutaitostrategian tavoitteisiin. 

Lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Hämeenlinnan kaupunki

Vastaa