Etelä-Suomessa mitattiin kesällä ennätyksellisiä UV-kertymiä

UV-indeksi ylitti voimakkaan UV-säteilyn rajan ennätyksellisen monena päivänä. Myös kesä- ja heinäkuun kokonaissäteilykertymät kasvoivat reilun viidenneksen keskimääräistä korkeammiksi.   

Etelä-Suomessa saavutettiin tai ylitettiin voimakkaan UV-säteilyn raja eli UV-indeksin lukema 6 ennätyksellisen monena päivänä menneen kesän aikana. Voimakkaan UV-säteilyn päiviä kertyi kaikkiaan 27. Aikaisempi ennätys oli vuodelta 2011, jolloin UV-säteilylukemat kipusivat voimakkaan UV-säteilyn alueelle 19 päivänä.  

Myös kuukausittaisissa UV-säteilyn kertymissä rikottiin ennätyksiä. Kesä- ja heinäkuun UV-säteilykertymät kasvoivat Suomen eteläosissa reilun viidenneksen keskimääräistä korkeammiksi. UV-indeksi mittaa hetkellistä ihon punehtumista aiheuttavan UV-säteilyn voimakkuutta. UV-säteilykertymät mittaavat puolestaan tietyn ajanjakson aikana kerääntynyttä UV-säteilyannosta. 

Ennätyksen taustalla olivat pitkään jatkuneet pilvettömät korkeapaineen jaksot aikana, jolloin aurinko paistaa niin korkealta kuin se Suomen leveysasteilla on mahdollista.  

“Pisin yhtenäinen jakso, jolloin päivän maksimi-UVI-indeksilukema saavutti tai ylitti voimakkaan säteilyn rajan, kesti kesäkuun 24. päivästä heinäkuun viidenteen päivään eli kaikkiaan 12 päivää”, sanoo tutkija Anu Heikkilä Ilmatieteen laitokselta.  

Korkein UVI-lukema saavutettiin Helsingin Kumpulan tarkkuusmittalaitteen mukaan juhannusaattona 25. kesäkuuta.

 

Pohjoisessa UV-säteilykertymä oli viime kesän tasolla 

Pohjois-Suomessa kesän UV-säteilykertymä ei tilastolukujen valossa poikennut paljoa viime vuodesta, jolloin tosin mitattiin keskimääräistä suurempia UV-lukemia. UV-indeksi nousi korkeimpaan arvoonsa 5 yhteensä 20 päivänä, kun se vuosi sitten saavutti kyseisen lukeman 22 päivänä. Tavanomaisena kesänä Pohjois-Suomessa UV-indeksi 5 ylittyy vain kahdeksan kertaa.   

Kesä-elokuun UV-säteilykertymä oli pohjoisessa noin kahdeksan prosenttia tavanomaista suurempi. Se oli lähes samaa tasoa kuin viime kesän kertymä, joka oli 10 prosenttia tavanomaista suurempi. Heinäkuussa UV-säteilykertymä oli viime vuotta suurempi.  

“Suomi on pitkä maa, ja UV-olosuhteet voivat pohjoisessa ja etelässä poiketa suurestikin toisistaan. Siinä missä Etelä-Suomessa rikkoutuivat nyt ennätykset, koettiin Pohjois-Suomessa edelliskesää muistuttava kesä”, korostaa tutkija Kaisa Lakkala Ilmatieteen laitokselta.  

UV-säteilyn voimakkuuteen vaikuttavat Suomessa kesällä erityisesti paikalliset pilvisyysolosuhteet ja ilmakehän kokonaisotsonin määrä. Näihin puolestaan vaikuttaa mm. vallitseva säätyyppi. Esimerkiksi kesäisiä korkeapainetilanteita leimaavat aurinkoiset päivät ja pienempi kokonaisotsonimäärä. Pinnan heijastavuus, ilmakehän aerosolit sekä auringon korkeuskulma vaikuttavat myös maanpinnalla mitatun UV-säteilyn määrään. 

Ilmatieteen laitos

Vastaa