Digituki on edelleen tuntematon käsite monelle

Toiset käyttävät erilaisia digipalveluita sujuvasti ja pystyvät ratkomaan mahdolliset ongelmat itse, kun taas toiset tarvitsisivat paljon apua jo laitteiden ja palveluiden käyttöönottoon. Kumpikin on normaalia, eikä esimerkiksi osaamattomuutta tarvitse hävetä. Digitaitojen kasvattamiseen on tänä päivänä paljon keinoja, myös maksuttomana. Yleisesti tästä puhutaan digitukena ja digiopastuksina. Tukea kannattaa kysyä esimerkiksi paikallisesta kirjastosta, viranomaisilta, pankista ja eläkeläisyhdistyksistä. Jokaisella palveluntarjoajalla on velvollisuus opastaa palvelunsa käytössä, eli esimerkiksi Kelasta ja Verosta pitää löytyä opastusta.

Digilaitteiden ja -palveluiden käyttäminen on monelle tänä päivänä välttämätöntä. Toki asioiden hoitaminen on vielä mahdollista myös perinteisemmillä keinoilla, mutta moni hoituu rivakammin diginä.

– Laitteita kannattaa opetella käyttämään, jotta niistä tulee vihollisen sijaan apureita. Kysy opastusta ja ole kärsivällinen, opit kyllä, kommentoi Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta Tiina Etelämäki.

Monessa paikassa digitukea on tarjolla jopa enemmän kuin sitä osataan kysyä. Yksi hyvä paikka senioreille etsiä digitukea on SeniorSurfin kokoama Opastuspaikkakartta: www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/ 

Vanhustyön keskusliitto

(Kuva: Ilkka Vuorinen)

Vastaa