Yli 2 000 taksiliikennelupaa peruttu

Vuonna 2021 uudistettu taksilainsäädäntö toi viranomaisille uusia toimivaltuuksia valvoa taksitoimintaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo taksiliikenneluvan haltijoita ja luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä, taksiliikenteen koulutusorganisaatioita sekä taksinkuljettajien koetilaisuuksia. Yli 500 taksiliikennelupaa peruttu puuttuneen y-tunnuksen takia Taksiliikenneluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on toukokuusta 2021 alkaen ollut Y-tunnus. Uusi vaatimus koskee myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa oli myönnetty … Lue lisää