Onko asunnon kuntotarkastuksesta hyötyä?

Vaikka kuntotarkastuksella pyritään saamaan riittävä tieto kodin kunnosta ennen asuntokauppaa, ongelmia syntyy siitä huolimatta. Kiinteistölakimiehen mukaan moni asuntokauppariita olisi vältettävissä, jos kuntotarkastajan suosittelemat lisätutkimukset päätettäisiin tilata. Kuntotarkastus tehdään asuntokauppaa edeltävästi, pintapuolisin ja aistinvaraisin menetelmin asunnon kunnon ja riskirakenteiden selvittämiseksi. Rakenneavaukset eivät tyypillisesti kuulu kuntotarkastukseen, ellei niihin ole jotain perusteltua syytä, kuten home-epäily. Asuntokaupan ongelmatilanteita työkseen … Lue lisää

Suomen ensimmäinen puurakenteinen Lidl Riihimäelle

Suomen ensimmäinen puurakenteinen Lidl avasi ovensa Riihimäellä 25. marraskuuta 2021. Jatke Oy toimi Lidl Suomi Ky:n rakennuttaman hankkeen rakennusurakoitsijana. Kooltaan noin 2400 brm2 myymälän teräsrakenteet on korvattu puulla betonilattiasta ylöspäin. Myymälää kannattelevat pilarit sekä ulko- ja kattorakenteet on tehty suomalaisesta, tiheäsyisestä havupuusta valmistetusta liimapuusta. Julkisivu on tehty leveästä puupaneelista. Puuta on käytetty paitsi pilaripalkkirungoissa, myös … Lue lisää

Viherympäristöliitto kannustaa viheralaa tekemään kestäviä valintoja

Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään, estetään tai kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia. Uusi KESY-tunnus kertoo toimijan sitoutumisesta kestävän ympäristörakentamisen toteuttamiseen.   Kestävän kehityksen perusehtoja ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisten taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon ja maapallon kestokykyyn. Myös viheralan on sitouduttava näihin tavoitteisiin.  KESY on viheralan yhteisesti luoma toimintamalli. Se määrittää kestävän kehityksen mukaiset, suomalaisiin … Lue lisää