Luontokadon torjuntaan tarvittaisiin kymmenkertainen rahoitus hallituksen budjettiesitykseen nähden

Pääministeri Sanna Marinin hallitus lisäsi hienoisesti luonnonsuojelun rahoitusta ja satsasi energiaomavaraisuuteen viimeisessä budjettiriihessään. Päätökset valtion viimeisten luonnonmetsien suojelusta ja hiilinielujen pelastamisesta jäivät uupumaan. Hallitus lisäsi luonnonsuojelun rahoitusta vuodelle 2023. Metsien suojeluun sekä METSO-periaatepäätöksen toteuttamiseen hallitus lisäsi noin 14 miljoonaa euroa, joka jakautuu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön välille. Myös Itämeren suojeluun lisättiin rahoitusta. Budjettitiedotuksessa valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk.) korosti … Lue lisää

Tienvarsiniitot tuovat turvallisuutta ja tukevat luonnon monimuotoisuutta

Kesäkuussa tienvarsikasvien kasvu vauhdittuu, ja niittotyöt alkavat. Tienvarsiniitoilla parannetaan näkyvyyttä eli ehkäistään liikenneonnettomuuksia, mutta myös tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja torjutaan haitallisia vieraslajeja. Kesäkuusta lähtien maanteiden varsille ilmestyvät viheralueiden hoitajat työkoneineen. Väylävirasto muistuttaa, että autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien on otettava niittoja tekevät työkoneet huomioon. Tien reunoilla ja sivuojien luiskissa liikkuvien työkoneiden kulkua kannattaa ennakoida ja tarvittaessa … Lue lisää

Marttojen uusi hanke kannustaa vaalimaan luonnon monimuotoisuutta pienessäkin pihassa

Marttojen Monimuotoinen kotipiha, kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa -hanke tuo esille selkein ja käytännönläheisin esimerkein, miten kotipihoja voi muuttaa monimuotoisemmaksi. Martat haluavat muistuttaa, että pienetkin pihat ja kaupunkipihat ovat yhteydessä ympäröivään luontoon, osa luonnon monimuotoisuutta ja muodostavat viheralueiden kanssa ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta tärkeän verkoston. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnon ja kotipihan monimuotoisuudesta. Hanke tarjoaa ja … Lue lisää