Pitkäjänteinen tutkimuksen ja käytännön yhteistyö takaa maatalouden ilmastopolitiikan onnistumisen

Maatalouden ilmastotoimenpiteillä on parhaimmat mahdollisuudet onnistua silloin, kun viljelijät ja neuvontajärjestöt ovat mukana ilmastoratkaisuja tuottavassa tutkimuksessa alusta lähtien. Kuusivuotisessa OPAL-Life-hankkeessa tutkimusta on tehty kahdenkymmenen eri puolella Suomea sijaitsevan pilottitilan kanssa yhteistyössä. Maatalouden ilmastotoimenpiteisiin kohdistuu suuria odotuksia. Maataloussektorilla on mahdollisuus paitsi vähentää sektorin omia ilmastopäästöjä, myös sitoa hiiltä maaperään. Maatalous ei ole kuitenkaan pelkkää ilmastopolitiikkaa. Suomalainen … Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto vaatii hallitusta toimimaan ilmastotavoitteidensa mukaisesti

Hallitus päätti puoliväliriihessä keventää turvevoimaloiden verotusta ja siten kasvattaa turpeen polton päästöjä. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen on nyt vähennettävä päästöjä muualta ja toteutettava hallitusohjelman muut ympäristötoimet entistä kunnianhimoisemmin.  Turve aiheuttaa noin 10 prosenttia Suomen päästöistä, mutta tuottaa vain noin viisi prosenttia energiasta. Tämän takia turpeen polton lopettaminen on helpoin ilmastotoimi, jonka Suomi voi tehdä. Hallitus … Lue lisää

Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä.  Maakaasun kulutus kasvoi 16,0 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 25,1 % ja kivihiilen kulutus laski 40,2 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus laski 5,3 % edellisvuoden tasosta. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus … Lue lisää

Ilmastolaki pitää rakentaa päivittyville tiekartoille

Ilmastopaneelin esitys päästöjen vähentämisaikataulusta on oikeansuuntainen, mutta yhteys käytäntöön riittämätön. Ilmastopaneeli julkaisi tänään esityksensä päästövähennysten aikataulusta kirjattavaksi ilmastolakiin, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä. Ilmastopaneelin tavoitteena on jatkaa päästöjen vähentämistä vuoden 2035 jälkeen, jolloin Suomi on tavoitteensa mukaisesti hiilineutraali, eli päästöt alittavat metsien ja maaperän nielut. Ilmastopaneelin tavoitteen mukaisesti Suomen pitäisi olla hiilinegatiiviinen vuoden 2035 jälkeen … Lue lisää