Uusi tutkimus EU:n roolista arktisella alueella

Tuore raportti tarjoaa katsauksen arktisen alueen kannalta merkityksellisistä Euroopan unionin politiikkatoimista ja sisältää toimintasuosituksia EU:lle. Raportin on laatinut asiantuntijaryhmä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johdolla. Raportissa tarkastellaan EU:n roolia arktisen alueen merkittävämpänä taloutena, luonnonvarojen markkina-alueena, saastuttajana sekä teknologisen kehityksen ja tutkimuksen edistäjänä. Raportti sisältää 35 toimintasuositusta, joilla voitaisiin lisätä EU:n arktisia alueita koskevan politiikan vaikuttavuutta. Tutkimus … Lue lisää