Ratkaisuja pitkiin sairauslomiin – Kela ja Tela haluavat edistää mielenterveyspotilaiden työhön paluuta

Kela ja Tela tarjoavat toimivia keinoja mielenterveyspotilaiden työhön paluun tueksi. Verkkoseminaarissa lääkärit saavat käytännön työkaluja ja valmiuksia työkyvyn arviointiin ja seurantaan. Kela ja Työeläkevakuuttajat Tela näkevät, että lääkäreiden osaaminen on keskeisessä asemassa, kun halutaan helpottaa mielenterveyspotilaiden työhön paluuta. Uusia näkökulmia pitkittyviin sairauspoissaoloihin tarvitaan, sillä maksettujen sairauspäivärahapäivien määrällä mitattuna mielenterveyden häiriöt ovat olleet merkittävin sairausryhmä jo vuodesta … Lue lisää