Korona vei monelta kesätyöt – opiskelijat käyttivät 2020 kesäopintotukea ennätysmäärän

Koronavuosi 2020 vaikutti opiskelijoiden elämään monin eri tavoin, kertovat opintoetuustilastot. Opintotukea käytettiin aiempaa enemmän, kun taas koulumatkatuen ja ateriatuen määrä putosi. Koronaepidemia on vähentänyt työpaikkoja monella opiskelijoille tyypillisellä alalla. Se on lisännyt opintotuen tarvetta. Selvimmin tämä näkyy kesäajan opintotuen käytössä: opintotukea sai vuoden 2020 heinäkuussa 31 700 opiskelijaa, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin heinäkuussa 2019. Lukuvuonna … Lue lisää