Väitös: Nykytaide luo tilaa keskustelulle ja mielipiteen ilmaisulle monialaisessa opetuksessa

Annamari Manninen tutkii väitöskirjassaan kuvataidekasvatuksen oppiaineen ja nykytaiteen roolia eri oppiaineita yhdistävässä ilmiöpohjaisessa opetuksessa. Taide auttaa oppilaita löytämään omakohtaisen suhteen opiskeltavaan aiheeseen. Lisäksi se tarjoaa oppilaille tilan yhteiskunnalliseen toimintaan ja omien mielipiteiden ilmaisuun. Annamari Manninen tarkastelee väitöskirjassaan, miten peruskoulussa ja lukiossa voidaan yhdistää nykytaiteen sisältöjä ja menetelmiä sekä kansalaisuuskasvatuksen oppisisältöjä ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Hän on tutkinut kansainvälisessä … Lue lisää