WHO:n tiukentuneet ilmanlaatusuositukset asettavat Suomellekin uusia haasteita

Ilmansaasteiden pitoisuudet Suomessa ylittävät useimmat WHO:n uusista ilmanlaadun ohjearvoista. Pahin tilanne on liikenteen pakokaasupäästöistä syntyvällä typpidioksidilla. Maailman terveysjärjestö WHO on päivittänyt ilmanlaatua koskevat ohjearvonsa. Terveyden suojelemiseksi annetut uudet ohjearvot ovat tiukat myös hyvästä ilmanlaadusta tunnetulle Suomelle. Esimerkiksi typpidioksidin pitoisuudet suurimmissa suomalaiskaupungeissa ovat paikoin jopa kaksin-kolminkertaiset WHO:n uusiin ohjearvoihin nähden. Myös pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten ja otsonin … Lue lisää