Kestävillä ruokavalinnoilla vähemmän päästöjä

Pois heitetty ruoka kuormittaa ympäristöä. Ruokahävikin ympäristötaakkaan voidaan vaikuttaa paitsi hävikin minimoinnilla, myös kestävällä ruokatuotannolla. Lähes kolmasosa maailman ilmastovaikutuksista syntyy ruuasta. Maailmanlaajuisesti noin kolmannes tuotetusta ruuasta eli 1,3 miljardia tonnia heitetään vuosittain pois. Suomessa ruokahävikin määrä on koko ruokaketjussa noin 360 miljoonaa kiloa vuodessa. Ruokahävikin pienentäminen on yksi keino hillitä ruuasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Suurin osa … Lue lisää